Comença la votació final dels projectes proposats per la ciutadania per als pressupostos participatius

El sistema de votació se simplifica amb la verificació del padró a través del telèfon mòbil i funcionarà amb el mètode de la cistella de la compra

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Aquest dijous 10 de juny comença la fase final del procés dels pressupostos participatius, en què la ciutadania s’ha encarregat de proposar, prioritzar i, finalment, decidir en què invertir 30 milions d’euros dels pressupostos municipals per aquest mandat. Es tracta de projectes d’inversió amb els quals el Govern municipal assumeix el compromís d’executar en els pròxims dos anys. El període de votació s’allargarà fins al 20 de juny i hi podran participar totes les persones empadronades a Barcelona de 14 anys o més, a través de la plataforma Decidim.Barcelona.

En total són 184 projectes els que se sotmetran a la votació definitiva, un cop els grups promotors i els equips tècnics municipals han dut a terme la concreció necessària per tal que la ciutadania pugui triar entre iniciatives amb un import i detall prou definits per garantir-ne la viabilitat i l’ajustament pressupostari. Per dur a terme la concreció tècnica s’han celebrat 209 reunions amb la participació de 569 ciutadans i ciutadanes dels grups promotors dels projectes. Tots els projectes, tal i com marcaven les bases del procés des de l’inici, són inversions sense despesa corrent associada, de competència municipal i que no estiguessin impulsades per l’Ajuntament.

Per tipologia, les propostes responen sobretot a intervencions en els àmbits educatiu i escolar i en l’espai públic, amb un objectiu de pacificació i de recuperació d’espai per a les persones:

  • Equipaments educatius i entorns escolars: 42 projectes.
  • Pacificació o remodelació de carrers: 38 projectes.
  • Espais verds i horts urbans: 21 projectes.
  • Millora de l’espai públic: 15 projectes.
  • Espais de joc infantil: 12 projectes.
  • Mobilitat i xarxa ciclista: 11 projectes.
  • Equipaments i espais esportius: 9 projectes.
  • Equipaments de proximitat: 9 projectes.
  • Mobiliari urbà: 7 projectes.
  • Ascensors i escales mecàniques: 7 projectes.
  • Memòria històrica: 4 projectes.
  • Altres equipaments: 3 projectes.
  • Equipaments per a col·lectius específics: 3 projectes.
  • Tecnologia: 2 projectes.
 • Equipaments culturals: 1 projecte.

Com participar en la votació definitiva

Els pressupostos participatius tenen la vocació d’impulsar iniciatives de proximitat als barris, raó per la qual, en el moment de la votació, es podrà participar en el districte on s’estigui empadronat i un altre d’elecció lliure, amb la intenció que també es pugui incidir en aquells barris de la ciutat on es treballa, s’hi tenen familiars o amistats o, en definitiva, s’hi faci vida. Com en les diverses fases dutes a terme fins ara, des de la de propostes fins a la de priorització, la votació es durà a terme a la plataforma municipal de participació ciutadana Decidim.Barcelona, on també es poden consultar tots els projectes districte a districte.

Per a la fase de la votació definitiva s’ha simplificat el sistema de verificació respecte a l’anterior fase de priorització. En aquesta ocasió, les persones que desitgin participar no hauran d’estar registrades al Decidim.Barcelona, i es verificarà la identitat després d’introduir les dades personals i creuar-les amb el Padró municipal a través d’un codi que s’enviarà al telèfon mòbil. A l’hora de votar els projectes, el procediment serà a través de la cistella de la compra. És a dir, cada votant disposarà del pressupost total del districte i podrà seleccionar des d’un mínim de 2 projectes fins a esgotar-lo.

Els 30 milions d’euros destinats als pressupostos participatius s’han repartit de manera equitativa entre els 10 districtes de Barcelona. Així, el 50% s’ha repartit a parts iguals entre els 10 districtes, i el 50% restant s’ha distribuït segons cinc criteris demogràfics i socioeconòmics tals com la població, la renda familiar disponible, la densitat neta, l’esperança de vida i la superfície.