Com afectaran els ERTO a la teva declaració de la renda?

El proper 7 d’abril arrencarà la campanya de la Renda 2020 i molts dels gairebé quatre milions de treballadors que van ser incloses en un ERTO en algun moment de l’any 2020 ja senten l’alè de la por d’un dels grans mites que planeja sobre la declaració de la renda, el càstig de tenir dos pagadors.

En aquest cas seran l’empresa que els va incloure en el ERTE i el Servei Públic d’Ocupació Estatal, SEPE, que els va abonar una part del sou mentre es va estar sota aquesta figura, tant si va ser parcial com total.

La realitat és que l’efecte en la factura final amb Hisenda de tenir dos pagadors és més psicològic que financerament real, però no per això menys dolorós. Hisenda calcula les retencions de contribuent en funció de la quantia total d’ingressos que té l’any.

Tot i així, la diferència de tenir un o dos pagadors té conseqüències. Sobretot en les rendes mitjanes ja que pot implicar estar obligat a fer la declaració o no.

Quan es té un únic pagador sol estan obligats a passar comptes aquells contribuents els rendiments de la feina superin els 22.000 euros. Però si hi ha dos contribuents aquest límit es redueix fins als 14.000 euros, sempre que el segon pagador, que en aquest cas seria el SEPE, hagi pagat més de 1.500 euros en el conjunt de l’any.