Barcelona informa sobre la reestructuració dels busos del sector nord de Nou Barris

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l’Ajuntament de Barcelona han començat aquest dilluns la campanya informativa sobre la reestructuració dels autobusos del sector nord del districte de Nou Barris, ha explicat TMB en un comunicat.

Dilluns vinent entren en servei les línies de bus de TMB 180, 182, 183 que substitueixen les línies 80, 81, 82 i 83 que fins ara estaven gestionades per la companyia Sagalés amb la marca Bus Nou Barris.

Així mateix, es produeix la modificació de la línia 62 –que guanya freqüència de pas– i s’estén el bus a demanda al sector de Vallbona nord.

Aquesta setmana comença el pla de comunicació per explicar els detalls d’aquestes modificacions a la ciutadania amb informadors a peu de carrer, banderoles, cartells, fullets i cartes al veïnat.

Després de deu anys de gestió indirecta de les línies de bus operatives en aquesta zona, es vol “actualitzar i adequar el servei a la realitat de la demanda, l’evolució de la xarxa i els nivells de qualitat del conjunt del transport públic de Barcelona”.

També es vol millorar les freqüències de pas, la connexió dels barris entre si i amb la resta de la ciutat a través dels nodes d’intercanvi, evitant superposicions i potenciant l’accessibilitat, la informació a l’usuari i la resposta a incidències.

Amb aquesta operació TMB assumeix directament tot el servei d’autobús als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, un cop finalitzat el contracte i les successives pròrrogues amb Sagalés.