Barcelona destinarà aproximadament 1,2 MEUR a combatre la precarietat laboral de les dones

Impulsa diverses mesures per evitar que la covid empitjori les condicions de treball i combatre les desigualtats

L’Ajuntament de Barcelona destinarà aproximadament 1,2 MEUR a combatre la precarietat laboral de les ocupacions més feminitzades. Es tracta d’una mesura de govern presentada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports que contempla 68 actuacions que es portaran a terme en els propers 3 anys.
El document s’emmarca dins l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat i inclou demandes fetes pel moviment feminista i les entitats de dones durant el confinament. Algunes de les línies d’actuació són vetllar perquè l’impacte de la covid no empitjori les condicions de les ocupacions més precaritzades i feminitzades de la ciutat, fomentar una contractació més estable i segura i promoure una conciliació corresponsable.
La feminització d’una ocupació ve determinada per una representació de dones que la desenvolupen superior a la seva representació en el conjunt de la població, que en el cas de Barcelona seria del 52%. Les ocupacions més feminitzades a la ciutat són el treball de la llar i de la cura, la neteja i el sector d’estètica i benestar, entre d’altres.

Un dels primers eixos de la mesura anunciada és vetllar perquè la covid no empitjori les condicions de treball. En aquest sentit, es busca enfortir la defensa dels drets laborals en els sectors més afectats per la crisi i reforçar la coordinació amb els consolats de diferents països per informar en origen dels drets laborals del país d’acollida.

En l’àmbit de la contractació, les dones perceben un 7% menys de salari que els homes a Barcelona i representen el 71% dels contactes a jornada parcial. Algunes de les actuacions en aquest aspecte són la implementació d’un model de xec-servei per fomentar la contractació formal i digna de les treballadores de la llar i les cures i la intermediació per formalitzar la contractació mitjançant una plataforma web.

El Consistori s’ha proposat també elaborar un pla d’acció contra el terra enganxós en la neteja d’edificis i equipaments municipals, establir un sistema de beques de formació en escoles de disseny tèxtil per a dones en precarietat i reforçar la capacitació tecnològica de les treballadores per reduir la bretxa digital. A més, es desplegaran actuacions específiques per abordar l’assetjament sexual al sector de la neteja, del treball de la llar i de la cura.

Pel que fa al temps i la conciliació, es reforçarà el projecte Corresponsabilitza’t, per promocionar la coresponsabilitat empresarial en les necessitats de conciliació de les seves treballadores i el servei de canguratge Concilia.

D’altra banda, l’Ajuntament apunta que un 10,2% de les dones ha patit assetjament sexual a la feina en algun moment des dels 15 anys i per això la mesura de govern proposar tallers d’empoderament per a l’afrontament i resposta davant d’aquesta problemàtica.

També posarà en marxa la campanya ‘Fes-te visible’ adreçada a dones a l’atur i a agents contractants, per a la inscripció com a demandant d’ocupació i la regularització de les situacions laborals informals. Es vol promocionar un codi ètic laboral i antimasclista en fires i congressos de la ciutat i augmentar les campanyes de comunicació pel reconeixement social de les treballadores, per tal de combatre estereotips de gènere en determinades feines més feminitzades.

La mesura contempla també mesures per enfortir l’autoorgantizació i la representació de les treballadores, com per exemple donar suport a la creació d’una associació professional per a les treballadores de les cures i fer una diagnosi sobre l’ocupació als Mercats Municipals. En paral·lel, es crearà una línia d’atenció telefònica per atendre problemes de l’àmbit psicosocial i es combatrà l’impacte d’altres factors de desigualtat, com l’origen, l’edat o la diversitat funcional.