Barcelona avança en els eixos verds de Sant Martí amb la regeneració dels carrers dels Almogàvers i de Zamora

Finalitzen les obres de reurbanització d’aquests dos vials de Sant Martí, que s’han fet sota els criteris dels eixos verds de la trama Cerdà per donar protagonisme al ciutadà, el verd i la mobilitat sostenible

Barcelona ha guanyat un nou tram d’eix verd i una plaça nova amb la finalització de la reurbanització dels carrers d’Almogàvers i de Zamora, al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou de Sant Martí. En concret, les actuacions s’han fet a l’àmbit d’Almogàvers que va des de Joan d’Àustria a Pamplona i al de Zamora que va des d’Almogàvers a Pere IV.

S’han renovat uns 14.000 m2 sota els criteris del pla Superilla Barcelona i dels eixos verds de la trama Cerdà, de manera que l’espai públic regenerat prioritza el ciutadà, el verd i la mobilitat sostenible i dinamitza el comerç de proximitat.

Amb les obres s’ha naturalitzat un tram de dues illes a cadascun dels dos carrers, i tots dos s’han convertit a plataforma única. Els vials destinen 15 dels 20 metres de la seva amplada total a espais de passeig, parterres, verd i arbrat i punts de càrrega i descàrrega, i els 5 metres restants són per a la circulació de vehicles del veïnat a velocitat reduïda i el pas de serveis. La bicicleta també té un protagonisme destacat en la nova configuració, ja que es pot desplaçar en tots dos sentits pels nous espais pacificats.

El canvi en la distribució dels usos de l’espai urbà en aquest àmbit és important. Fins ara a Almogàvers hi havia tres carrils de circulació, un carril bus –tot i que des de la reforma del primer tram de Pere IV ja no hi circulaven busos– i dos cordons d’aparcament, i a Zamora hi havia dos carrils de circulació i dos cordons d’aparcament. I les voreres eren més estretes i segregades de la calçada.

A més, a la cruïlla entre els dos carrers s’hi ha generat una plaça que, aprofitant les característiques dels encreuaments de la trama Cerdà, es converteix en una zona verda amb grans parterres circulars al centre. La superfície de la plaça és d’uns 2.000 m2.

Pel que fa al mobiliari urbà, s’ha col·locat nous aparcaments de bicicletes al llarg de tots dos carrers, nou enllumenat amb fanals de columna vertical i papereres, i s’ha restaurat la font ubicada al xamfrà d’Almogàvers amb Pamplona. I quant al verd, s’han mantingut els arbres que hi havia als xamfrans i carrers adjacents i al llarg dels dos recorreguts se n’ha plantat de nous –lledoners, roures australians, bellaombres, llorers, washingtònia, palmeres de la reina, iuques i cordilines–, a més de noves arbustives, tot amb la seva xarxa de reg corresponent.

A nivell de serveis, la nova configuració millora de forma substancial la seva relació amb la naturalesa. D’una banda, es completa la xarxa de fred i calor centralitzat Districlima als dos carrers, que permet calefactar i refrigerar els edificis i l’aigua sanitària amb un sistema un 30% més eficient. També s’incorpora el sistema de drenatge SUDS, que fa permeable el sòl en àrees urbanes, protegeix les masses d’aigua que envolten la ciutat i redueix les inundacions. I s’ha instal·lat la xarxa de recollida pneumàtica.

La inversió ha estat d’uns 7,8 milions d’euros, i els treballs els ha dut a terme l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU).