Barcelona amb un 6,36% més de fons en subvencions per a ONG i entitats

La ciutat obre el termini per a demanar ajudes per a cooperació i educació per a la justícia global

L’Ajuntament de Barcelona ha reforçat la seva aposta per la cooperació internacional per a la justícia global amb un augment de la dotació pressupostària total del 6,3% dels fons per a la convocatòria de subvencions en la matèria per a ONG i entitats que fan possible projectes per a la justícia global. Respecte dels fons destinats en la convocatòria anterior, enguany s’hi destinen 450.000 euros més i s’assoleix un pressupost global de 7.520.000 euros. El consistori ha obert el termini perquè les entitats dedicades a la justícia global i a la cooperació internacional puguin sol·licitar aquestes subvencions per a les seves activitats de cooperació i educació, que romandrà obert fins al 24 de febrer. En el tercer any de la pandèmia global, les desigualtats mundials no paren d’augmentar, i en aquest context, l’Ajuntament de Barcelona considera que cal destinar un esforç més important que mai a la cooperació internacional.

Dels 7,5 milions de pressupost, 5.320.000 euros aniran amb càrrec al pressupost 2022 (projectes anuals i primeres anualitats de projectes pluriennals) i 2,2 milions, amb càrrec al pressupost 2023 (segones anualitats de projectes pluriennals). Per mitjà de la convocatòria, es canalitzen el 68% dels recursos anuals de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional (DJGCI), d’acord amb la previsió del Pla Director, que estableix que es destinin a aquesta modalitat de cooperació entre el 60% i el 70% dels recursos. Aquest còmput té en compte la convocatòria de l’any en curs i les segones anualitats dels projectes pluriennals de la convocatòria de l’any anterior.

La convocatòria preveu deu modalitats de projectes agrupades en tres programes: Cooperació per a la Justícia Global (3,2 milions); Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques (1,9 milions), centrada en reforçar els governs locals de les ciutats sòcies en el desplegament de les polítiques municipals; i Educació per a la Justícia Global (2,3 milions). En aquesta convocatòria, cada entitat pot presentar un màxim de tres projectes. Per setè any consecutiu, s’estableix la via telemàtica com a única via de presentació de sol·licituds i documentació complementària, amb l’objectiu d’agilitar els tràmits i racionalitzar el nombre de documents a presentar, que ja s’ha reduït substancialment des de fa anys.

Totes aquestes subvencions s’articulen al voltant de les quatre fites que pretén assolir la cooperació per a la justícia global: justícia econòmica, justícia ambiental, justícia de gènere, i el dret de les persones al refugi, a desplaçar-se i a migrar. Geogràficament, el Pla Director prioritza les ciutats d’Amman, Saïda, Tetuan, Tunis, poblacions de Cisjordània i Franja de Gaza (Mediterrània i Orient Mitjà); Maputo i Dakar (Àfrica Subsahariana); l’Havana i les ciutats colombianes implicades en el procés de pau (Amèrica Llatina i Carib), les quals són recollides com a tal en la convocatòria de subvencions. A més, en el Programa de Cooperació a Ciutats Específiques, s’estableix Sarajevo com a àmbit d’actuació preferent.