Barcelona crea una comissió per impulsar la interculturalitat a l’Ajuntament

Aquesta iniciativa forma part del Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030

L’Ajuntament de Barcelona celebra avui la primera sessió constitutiva i de treball d’una comissió que serà l’encarregada d’impulsar la interculturalitat a l’Ajuntament de manera transversal. Es tracta de la Comissió interdepartamental d’interculturalitat, que reuneix les gerències de les cinc grans àrees de polítiques municipals, així com la gerència municipal, i les gerències d’altres departaments i organismes que estan relacionats directament amb el desplegament de la interculturalitat al consistori.

Aquesta iniciativa forma part del Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030 i està prevista també a la Mesura de Govern Avançar cap a la interculturalitat. Instruments i mecanismes de governança, en vigor des de la primavera de 2021. La comissió té per objectiu impulsar els cinc eixos estratègics, els 26 objectius i les 125 meusres incloses al Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030.

Aquesta comissió també persegueix impulsar la interculturalitat dins de l’Ajuntament, perquè aquest sigui un reflex de la realitat de la ciutat de Barcelona, en la qual la diversitat d’origen, lingüística i de contextos culturals és cada dia més elevada, i  amb tendència a créixer.

Aquesta diversitat la posen de manifest les següents dades: el 29% de les veïnes i els veïns de Barcelona són nascudes en un país estranger; a la ciutat de Barcelona es parlen més de 300 llengües i estan presents 28 religions diferents. A Barcelona també s’estima que hi viuen unes 10.000 persones d’ètnia gitana. En canvi, a l’Ajuntament, de les persones que hi presten serveis i que hi treballen, només l’1,2% té un origen divers, és a dir, ha nascut en un país diferent.

L’Ajuntament de Barcelona ja ha posat en marxa diferents iniciatives per revertir aquesta bretxa de representació que mostra l’Ajuntament, com ara una instrucció de contractació diversa o la creació d’un servei específic per afavorir la diversitat cultural dins de l’Ajuntament.