Granollers millorarà la xarxa de clavegueram al carrer Bruniquer i l’skatepark de Torras Villà

El carrer Bruniquer, entre els carrers Girona i Tetuan, quedarà tallat al trànsit durant dues setmanes i mitja

El 30 de novembre s’inicien treballs de reforma i millora de la xarxa de clavegueram del carrer Bruniquer. CEDIDA

El 30 de novembre s’inicien treballs de reforma i millora de la xarxa de clavegueram del carrer Esteve Gilabert Bruniquer, en el tram comprès entre els carrers Girona i Tetuan. La durada prevista de les obres és de dues setmanes i mitja.

El carrer quedarà tallat al trànsit de vehicles a partir de dilluns 30 de novembre a les 8 h. Es mantindrà l’accés als pàrquings privats per un o altre extrem del tram afectat. Excepcionalment, quan els treballs de renovació d’alguna de les escomeses afectin algun dels guals, no es permetrà l’entrada ni sortida durant alguns dies, avisant amb antelació al veïnat afectat.

Pel carrer Bruniquer hi passen dues clavegueres que circulen en paral·lel. La que passa pel centre de la calçada està en bones condicions, però la de sota la vorera nord presenta greus deficiències estructurals i els dies de pluja es produeixen filtracions d’aigua i problemes d’humitats.

Les obres consisteixen en anul·lar aquesta claveguera i prolongar i connectar les escomeses a la claveguera del centre de la calçada, ja que no s’hi pot construir una nova claveguera donada l’abundant presència i excessiva proximitat d’altres instal·lacions molt properes de serveis com els del gas i l’abastiment d’aigua.

Aquestes obres tenen un cost previst de 24.484,79 euros i es fan en el marc del conveni que té l’Ajuntament amb el Consorci del Besòs-Tordera. L’empresa que presta el servei de manteniment del clavegueram és Drenatges Urbans del Besòs, SL.

Remodelació de l’skatepark de Torras Villà

S’han iniciat els treballs de millora d’un dels bowls de l’skatepark del parc Torras Villà. Construït a principis dels anys 80, el pas del temps, el propi ús i algunes accions vandàliques, han deteriorat molt la instal·lació. Aquest fet i la seva situació dins del parc, fa que es percebi aquest espai com a un equipament marginal on es concentren tota classe d’usos incívics.

Existeix, alhora, una forta demanda  de restauració d’aquest espai, per part del col·lectiu de patinadors, ja que el seu disseny ha quedat obsolet per al tipus de pràctica actual.

Les obres consisteixen en una lleugera modificació de la forma actual del bowl per fer-lo més patinable i s’hi afegiran unes escales d’accés tant per a tasques de manteniment com per facilitar la sortida en cas d’accident. També es restaurarà tota la capa superficial, ja que es troba molt malmesa. Les obres tindran un cost de 48.373,44 euros, tindran una durada prevista d’un mes i aniran a càrrec de l’empresa Vulcano Skateparks, SL. Es preveuen noves remodelacions d’aquestes instal·lacions més endavant.