Granollers inaugura la prolongació del carrer de Pompeu Fabra i la nova plaça

El nou tram de carrer, amb un sol sentit de circulació i aparcament al costat dret, enllaça Jaume Balmes amb Roger de Flor

Aquest divendres, 26 de novembre, s’ha inaugurat l’obertura i prolongació del carrer de Pompeu Fabra en el seu el darrer tram, que enllaça Jaume Balmes i Roger de Flor. La segona fase de les obres, iniciada el mes de setembre, correspon al Pla de Millora Urbana 122 i ha estat executat per la promotora encarregada de la construcció dels dos blocs d’habitatges als terrenys de l’antiga central elèctrica d’Endesa.

Aquesta segona fase, dona continuïtat a les obres de reordenació urbanística que va dur a terme l’Ajuntament de Granollers la primavera passada i que van consistir en l’obertura del nou tram de carrer de Pompeu Fabra i la construcció de la plaça. L’empresa Prycsa va ser la responsable de la primera fase de l’obra, amb un pressupost de 96.100,62 euros, IVA inclòs.

El nou carrer té un sol sentit de circulació, de sortida cap a Roger de Flor. Compta amb voreres accessibles de 2 metres d’amplada a banda i banda, passos de vianants a les cantonades i aparcament al costat dret del vial.

Aprofitant les obres, s’ha dotat el carrer de nous serveis soterrats: tant les xarxes elèctrica, de telefonia i de telecomunicacions, com la xarxa d’aigua potable i el nou clavegueram, que ha quedat connectat amb el col·lector de sanejament del carrer de Jaume Balmes.

Una plaça sostenible

La plaça, a la banda sud del carrer, compta amb una nova zona de jocs infantils, així com parterres i jardineres elevades de grans dimensions, amb arbrat, plantació arbustiva i xarxa de reg. També s’han instal·lat nous punts de llum amb tecnologia Led i diversos bancs i papereres.

Tota la vegetació de la plaça ha estat adobada amb compost orgànic procedent de la planta de tractament de matèria orgànica situada a Granollers i gestionada pel Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental.

A l’entorn més proper de la plaça es farà una campanya de foment del reciclatge, amb cartells als contenidors de fracció orgànica situats als carrers Balmes, Mare de Déu de Núria, Roger de Flor i Sant Tomàs d’Aquino, on s’explicarà a la ciutadania que gràcies a la recollida de la matèria orgànica dels contenidors del barri es pot elaborar el compost que serveix de fertilitzant de la vegetació de la plaça i altres zones verdes de la ciutat.