Granollers, ciutat pilot per desenvolupar el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana

El ple municipal ha aprovat el protocol de col·laboració amb la Secretaria General d’Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per elaborar el pla d’acció de l’Agenda Urbana a Granollers.

Es tracta d’un acord per traduir l’Agenda Urbana en actuacions concretes per avançar cap a una ciutat més saludable, sostenible i cohesionada, dutes a terme amb la participació i el compromís del conjunt de la ciutat: administracions, empreses, entitats i ciutadania. Un treball que s’integrarà en el procés d’elaboració del tercer pla estratègic Granollers 2030, que s’iniciarà en els propers mesos.

L’Agenda Urbana és un compromís amb el desenvolupament urbà sostenible, d’acord amb els criteris establerts per les agendes globals: l’Agenda 2030 i la Nova Agenda Urbana. Es planteja amb una mirada transversal a les ciutats tenint en compte la triple dimensió de la sostenibilitat: ambiental, econòmica i social. La seva implementació ha de contribuir a la consecució dels ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible i de les seves fites, amb una especial incidència en l’ODS 11, que vol assolir ciutats sostenibles, inclusives, resilients i segures.

Les agendes globals són el marc de referència per emprendre processos de transformació cap a territoris més sostenibles. Així ho ha fet la Unió Europea, i els governs espanyols i català amb l’impuls a les agendes urbanes europea, espanyola i catalana. Uns marcs d’actuació que cal que es concretin en polítiques i accions en cadascun dels territoris. L’Ajuntament de Granollers ja ha incorporat l’Agenda 2030 i els ODS com a eixos que guien el Programa d’Actuació Municipal i els projectes estratègics de ciutat. També el Pacte de Ciutat per recuperar el dinamisme i la vitalitat de la ciutat arran de la Covid-19 va basar les seves accions en un model de ciutat definit a partir del desplegament de l’Agenda 2030 i els ODS.

La signatura d’aquest protocol forma part de les aliances i del treball en xarxa amb altres ciutats, territoris i institucions que de fa temps es duu a terme per a la implementació dels objectius de sostenibilitat global. Així, l’Ajuntament de Granollers, amb acord plenari de 30 d’abril de 2019, es va adherir a l’Agenda Urbana de Catalunya i participa en la seva elaboració des de l’Assemblea Urbana de Catalunya.

Les agendes globals, el marc de treball del 3r pla estratègic

Un treball en xarxa i uns marcs de referència que també guiaran l’elaboració del tercer pla estratègic Granollers 2030, que s’iniciarà properament. Aquest procés per definir col·lectivament com afrontem i contribuïm amb solucions locals als reptes globals incorporarà el pla d’acció per a l’Agenda Urbana i serà l’espai on hauran de convergir les respostes a aquests reptes.

Així mateix, el disseny de línies estratègiques alineades amb l’Agenda Urbana esdevé una oportunitat de treball conjunt per elaborar projectes que puguin ser finançats pels Fons de Recuperació i Resiliència, els coneguts com a Next Generation, promoguts per la Unió Europea. Un programa que té com a objectiu la transformació econòmica i social dels territoris basada en la transició ecològica i digital, la igualtat i la cohesió social, que s’inspira en els objectius de l’Agenda 2030 i de l’Agenda Urbana.

A partir d’aquesta col·laboració amb el Ministerio i la xarxa de ciutats que ja estan duent a terme plans locals, s’obre una nova oportunitat de compartir coneixement i experiències per transformar les ciutats cap a espais més saludables i sostenibles. Unes aliances i cooperació que també tindran el seu encaix en el procés d’elaboració del tercer pla estratègic, que implicarà administracions i els diferents agents econòmics, socials i la ciutadania. Perquè la sostenibilitat del planeta passa per l’acció de pobles i ciutats i de totes les persones que hi habiten.