15 dones en situació de vulnerabilitat participen a un programa de l’Hospitalet

Aquesta formació facilitarà l'accés al coneixement i al mercat laboral a dones en risc d’exclusió social

L’Ajuntament de L’Hospitalet, mitjançant l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, ha contractat 15 dones en el marc del programa Treball i formació. Durant 12 mesos, faran tasques de suport en els àmbits de vigilància i consergeria dels edificis municipals d’ús públic i serveis de manteniment i de logística de la Guàrdia Urbana. 

El projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i cofinançat pel Fons Social Europeu, en un 50 %, a través del Programa operatiu FSE de Catalunya 2014-2020. Aquest programa promou l’ocupació de les persones aturades, víctimes de violència de gènere i d’aquelles amb més dificultat d’accés al mercat de treball que han patit les conseqüències de la crisi originada per la Covid-19. 

Per tal de facilitar la represa en el mercat laboral, les dones seleccionades rebran 60 hores de formació i capacitació en matèries com ara competències comunicatives, intel·ligència emocional, primers auxilis, formació adreçada a l’entorn laboral i contractual així com informació d’higiene i prevenció de la Covid-19. 

D’aquesta manera, desenvoluparan un seguit de competències pròpies de cada perfil professional i lloc de treball, i tindran també l’oportunitat de millorar la formació transversal i reconduir la seva trajectòria professional. 

Aquest programa respon als objectius recollits en el Pacte de ciutat, que l’Ajuntament du a terme per ajudar aquells col·lectius especialment vulnerables i que tenen més dificultats en la seva inserció social i laboral a L’Hospitalet.