A licitació la redacció del projecte de restauració i conservació de l’església de Santa Bàrbara

Va ser íntegrament restaurada entre els anys 1997 i 2003

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la licitació del concurs per a la redacció del projecte de restauració i conservació de l’església de Santa Bàrbara. La construcció està inclosa a l’Inventari general del patrimoni cultural com a Bé d’Interès Cultural i és un exemple representatiu de la religiositat popular als segles XVII i XVIII. L’església apareix documentada en diverses visites pastorals al 1716, al 1760 i al 1781 que reflecteixen la seva importància a l’època.

Va ser íntegrament restaurada entre els anys 1997 i 2003. Amb el pas del temps el seu estat de conservació s’ha deteriorat. El tipus de construcció i la seva ubicació afavoreixen la presència d’humitats a la part externa, amb una degradació de tots els revestiments.

Per pal·liar aquesta situació, el departament de Patrimoni Cultural ha decidit contractar la redacció del projecte d’intervenció a un arquitecte especialista en patrimoni cultural. La licitació comprèn el projecte constructiu i la direcció de la intervenció que haurà d’incloure la revisió del drenatge perimetral, la reforma de les instal·lacions elèctriques i d’enllumenat i la reparació de la totalitat de revestiments i cobriments.

El plec de bases es podrà descarregar de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o www.e-tramits.ad (enllaç Edictes i plecs de bases), o també es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. La data límit de presentació de les ofertes és fins al 6 de juliol. Un cop resolt el concurs, el termini màxim per a la redacció del projecte serà sis setmanes calendari des de la seva contractació.