La Massana realitza un pla de pacificació i amabilització de Costes de Teixidó

Les obres es faran a l’estiu, coincidint amb les vacances escolars

El Comú de la Massana continua amb el redisseny del seu paisatge urbà. Si en la darrera sessió es van adjudicar les obres de la carretera de Sispony, en el Consell d’avui s’ha donat llum verda als treballs de reforma integral del carrer Costes de Teixidó, des de la carretera de Sispony fins a l’inici del carrer Josep Areny.

Com ha explicat la cònsol menor, Eva Sansa, “tots els projectes del Comú de la Massana segueixen uns criteris sostenibles i coherents, amb l’objectiu de tenir una parròquia més segura, saludable i pensada perquè els ciutadans se sentin a gust als espais públics”.

Un dels punts més innovadors del projecte és la introducció d’un paviment fotocatalític, que transforma els gasos contaminants en productes innocus per a la salut i sense cap impacte en el medi ambient. També s’introduirà vegetació, per continuar amb el pla de compensació del CO2.

Amb a reforma es guanyarà en seguretat ja que es construiran voreres a banda i banda, de 2 i 1,5 metres. A més, s’establirà el sentit únic de baixada i es calefactaran els trams més complicats per evitar les gelades. A més de millorar la seguretat, la zona també serà més accessible, amb un tipus de paviment que podran detectar les persones amb deficiència visual, i amb la rebaixa de les voreres en els passos de vianants per facilitar el pas de cotxets i millorar, en general, el pas dels vianants.

La inversió serà de 632 mil euros i el termini d’execució de 4 mesos i mig, tot i que el gruix de l’obra es farà durant els mesos de juliol i agost, coincidint amb les vacances escolars, ja que Costes de Teixidó enllaça amb les escoles.

Nou acord amb Col·legis del Pirineu

El Consell de Comú ha donat llum verda a una nova addenda al contracte d’arrendament amb la societat Col·legi del Pirineu, que substitueix les condicions de la que es va signar fa dos anys. En aquell moment, la societat es comprometia a enderrocar el pavelló annex, abans que s’exhaurís el termini del contracte, al 2029, a canvi d’allargar el termini de concessió en vint anys. Finalment, però, va ser el Comú qui va portar a terme l’enderroc amb caràcter d’urgència perquè l’edifici presentava deficiències estructurals. En aquesta nova addenda, es manté l’allargament del contracte i a canvi l’empresa ha de satisfer al Comú de la Massana un import de 370 mil euros, a més de portar a terme diverses obres de millora de les instal·lacions abans del 2029: substituir la pedra de les façanes, instal·lar ventilació mecànica, adequar una sala polivalent, refer el paviment de la zona infantil i el sistema de calefacció.

Liquidació provisional de comptes

El conseller de Finances, Jordi Areny, ha presentat la memòria explicativa de la liquidació provisional de comptes a data 31 de març del 2021, uns comptes que reflecteixen l’aportació de 3 milions d’euros realitzada a EMAP SA per tal que l’estació pogués fer front a l’impacte econòmic de la pandèmia.. A causa d’aquesta aportació, el resultat pressupostari del primer trimestre és negatiu d’1.823.265 euros, tot i que es tracta d’un retrat en un moment puntual i  la previsió és tancar l’exercici amb un resultat pressupostari ajusta amb un superàvit de 512.696 euros.

En aquests moments, l’endeutament formalitzat se situa en 16.702.998 euros, una xifra que està dins els límits permesos per la Llei de Finances Comunals.

En la mateixa sessió s’ha autoritzat una despesa de 500.000 euros per fer una nova aportació a EMAP, per continuar fent front als efectes negatius derivats de la pandèmia.

D’altra banda, s’ha aprovat una permuta de terrenys amb un privat que permetrà millorar la xarxa de camins comunals.