El Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere reforça les accions de prevenció

El SAVVG ha atès prop de 300 casos entre gener i octubre del 2021

El 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones i, per aquest motiu, avui s’han presentat les dades i el balanç de les accions dutes a terme per part del Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere (SAVVG). La ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i la cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, han destacat el paper central de la prevenció i, precisament, han emfatitzat l’aposta per la formació i la sensibilització al llarg del 2021.

En aquest sentit, Pallarés ha posat en relleu el treball de l’àrea de Polítiques d’Igualtat i SAVVG, que ofereix un recurs especialitzat per a les dones que pateixen o que han patit situacions de violència física, psíquica, sexual o de qualsevol altre tipus, així com als seus fills i filles. Els àmbits coberts van des del social, psicològic, jurídic o orientació sociolaboral, entre d’altres.

Pel que fa a les accions de la campanya del 25-N d’enguany, la cap d’àrea de Polítiques d’Igualtat s’ha referit especialment a una de les iniciatives que consisteix en la difusió –mitjançant una imatge a les xarxes socials i a les pàgines web del Govern d’Andorra– del senyal universal de socors #SignalforHelp en casos de violència de gènere.

Durant l’època de confinament dues entitats internacionals –Canadian Women’s Foundation i Women’s Funding Network– van impulsar un senyal universal de socors per tal que les dones poguessin alertar de la situació de violència en què es trobaven, aprofitant l’augment de videotrucades i videoconferències que possibilitaven l’obertura d’un canal de comunicació amb l’exterior.

Es tracta d’un senzill gest fet amb la mà, que progressivament es va anar estenent sota l’etiqueta #SignalforHelp fins que, en l’actualitat, i gràcies a la difusió que se n’ha fet a través de les xarxes socials, ha permès revelar de forma àgil i cautelosa diverses situacions de violència de gènere. Per fer aquest gest de socors, s’ha de posar la mà oberta ensenyant el palmell, doblegar el polze cap a dins i abaixar la resta de dits fins que quedi el puny tancat, ocultant el polze a l’interior.

Una altra de les accions que s’han realitzat en el marc de la campanya del 25-N d’aquest any consisteix en deu curtmetratges de situacions de violència i/o desigualtat que es poden produir al llarg de les diferents etapes del cicle vital de les dones i que s’han acabat normalitzant, no reduint-ho exclusivament a aquelles agressions més evidents socialment sinó també mostrant contextos que contribueixen a una discriminació, sexualització o cosificació de les dones des de la infantesa.

L’objectiu d’aquesta acció és donar visibilitat a les diferents violències sexuals que poden patir les nenes i les dones per tal de promoure una major sensibilització en la població. Els deu curtmetratges es difondran a través de les xarxes socials del Govern d’Andorra. El primer, el mateix 25 de novembre i la resta cada dilluns i dijous setmanalment.

Una altra iniciativa és la incorporació de dues frases als panells lumínics de circulació del país, principalment durant la jornada del 25-N i el cap de setmana següent, concretament les frases són “25N contra la violència cap a la dona” i “Andorra país lliure de violències”. Aquestes dues frases s’han traduït també al castellà, francès i anglès.

Així mateix, enguany s’han tornat a realitzar les mascaretes que es van fer l’any passat en color lila amb un llaç blanc i s’ha repartit al personal de l’Administració Pública que treballen de cara al públic. També s’han repartit llaços blancs al personal de l’Administració Pública i del Consell General.

Al llarg d’aquest 2021 també s’han realitzat formacions específiques en violència de gènere a professionals susceptibles de detectar i intervenir en aquests casos, com és el cas de la formació que es va fer al Col·legi d’Advocats, Batllia i Fiscalia, entre d’altres. Alhora, també s’han iniciat pel curs escolar 2021-2022 els tallers preventius sobre assetjament, violència de gènere i igualtat als diferents centres educatius del país.

Finalment, Porras ha recordat que enguany s’han atorgat per segona vegada les subvencions de projectes d’igualtat de gènere per a empreses i associacions legalment constituïdes al Principat i sense ànim de lucre que desenvolupin i presentin projectes d’igualtat de gènere. S’han atorgat un total de 22.013,75 euros a cinc entitats.

El SAVVG atén un total de 289 casos entre gener i octubre del 2021

En relació amb les dades que s’han registrat, des del gener a l’octubre del 2021 s’han atès un total de 289 dones al Servei d’Atenció a les Víctimes de la Violència de Gènere, de les quals 117 casos són nous d’enguany, 172 són casos de prevalença que ja van acudir al SAVVG i que es continuen tractant.

Mireia Porras ha apuntat que totes les dones ateses pateixen maltractament psicològic i, en menor mesura, altres tipus de maltractaments com ara el físic, econòmic, ambiental o sexual. La cap d’àrea també ha assenyalat que la franja d’edat més comuna entre les dones que acudeixen al Servei és de 28 a 39 anys i de 40 a 51 anys, seguida de 18 a 27 anys.

Per últim, Porras ha informat que al llarg del 2021 s’han atorgat 131 prestacions econòmiques per un import total de 161.828,05 euros per cobrir necessitats bàsiques, activitats extraescolars i escoles bressol o per garantir el procés de recuperació.