El segon seminari en el marc de l’Acord polític centra el debat dels actors econòmics i socials

Hi han participat associacions i  col·legis professionals, així com patronals i sindicats

Seminari sobre l'annex VII-reconeixement de qualificacions professionals, i l'annex X-prestació de serveis,del projecte d'Acord d'associació entre Andorra i la UE. Foto: SFGA/CEsteve

El segon seminari de treball organitzat amb els actors econòmics i socials s’ha centrat en el  debat i anàlisi dels annexos X Lliure prestació de servei i VII Reconeixement de titulacions,  dos dels llistats normatius que formen part del bloc de la lliure prestació de persones del  projecte d’Acord d’associació amb la Unió Europea. En l’exercici, organitzat a iniciativa de  l’Acord polític per a la negociació de l’acord d’associació, hi han participat associacions i  col·legis professionals, així com patronals i sindicats.  

La reunió ha estat presidida pel cap de Govern, Xavier espot, amb l’objectiu de seguir  avançant cap a una posició de negociació compartida, debatuda i treballada en profunditat  amb tots els actors implicats. L’intercanvi ha permès presentar elements bàsics de la  norma europea sobre la lliure prestació de serveis i la llibertat d’establiment i intercanviar  sobre el tipus de salvaguardes i adaptacions que Andorra podria sol·licitar així, com els  seus límits.  

La trobada s’ha clos amb un doble acord. D’una banda, la creació d’un grup de treball  conformat per la delegació negociadora i els actors econòmics i socials que seguirà  desgranant i afinant la posició negociadora d’Andorra davant de la UE. I de l’altra, el  desenvolupament en paral·lel a la negociació d’un seguit de treballs legislatius que el  Govern ha ressenyat com a necessaris per seguir avançant en la regulació de les  professions concernides. “En el darrer any i mig hem realitzat dues rondes de reunions  amb els col·legis professionals, intercanvis que ens han permès desgranar quins són els  neguits suscitats per la negociació de l’Acord d’associació, i que són legítims davant d’una  lliure prestació de serveis, però també diferenciar-ho de quines preocupacions sorgeixen al  marge d’aquesta negociació. El seminari d’avui es conclou de manera positiva per d’una  banda la voluntat dels actors econòmics de seguir treballant en una posició negociadora  conjunta i, d’altra banda, la voluntat del Govern d’avançar, en paral·lel, en altres mesures  que han d’enfortir aquests professionals”, ha valorat el secretari d’Estat d’Afers Europeus,  Landry Riba.  

L’encarregada de conduir la reflexió ha estat la periodista Noemí Rodríguez qui ha recollit  les idees que s’hi han expressat. El pròxim seminari, i darrer dels tres dedicats a la lliure  circulació de persones, tindrà lloc a la tardor i se centrarà en els annexos VI relatiu a la  coordinació de la Seguretat social i l’annex XVIII sobre dret del treball, igualtat i seguretat  en el treball.