El Govern regula la celebració dels grans esdeveniments de més de 300 persones al medi natural

S'haurà de complir unes condicions específiques per minimitzar i corregir qualsevol impacte sobre l’entorn

Qualsevol esdeveniment que aplegui més de 300 persones, comptant assistents i organitzadors, que se celebri al medi natural haurà de complir unes condicions específiques per minimitzar i corregir qualsevol impacte sobre l’entorn. Així ho recull el Reglament de grans esdeveniments en el medi natural que el Govern ha aprovat i aquest dimarts ha explicat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, a prop del llac d’Engolasters on si han celebrat esdeveniments esportius d’aquestes dimensions. “Es minimitzarà l’impacte i s’inclouran mesures de prevenció i protecció des de l’inic de l’acte”, ha ressaltat Calvó.

El reglament desenvolupa la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge i té impacte per aquells grans actes de caire esportiu, festiu, cultural o de qualsevol altre que es desenvolupi en el medi natural i que el puguin afectar. La directora del departament, Silvia Ferrer, ha explicat que el text preveu la necessitat que aquests grans esdeveniments comptin amb la figura de la direcció ambiental que vetlli pel compliment dels requisits establerts i haurà de redactar i entregar un informe posterior indicant que s’han complert tots els punts.

A més, i entrant més en detall, caldrà restaurar les condicions de l’entorn natural una vegada finalitzat l’esdeveniment i efectuar la recollida de residus, instal·lant contenidors de recollida selectiva de residus (paper, plàstic, vidre, rebuig) en diferents llocs del recorregut, com punts de control i d’avituallament, i a l’arribada i a la sortida. Caldrà també instal·lar serveis sanitaris, correctament dimensionats, als llocs de celebració de l’esdeveniment i en punts del recorregut on es prevegi concentració de persones i senyalitzar els itineraris i els llocs de celebració de l’esdeveniment utilitzant material reciclat o reciclable, evitant pintures i esprais i cintes que puguin ser desplaçades pel vent.

Per altra banda, i un cop finalitzat l’esdeveniment, caldrà retirar en un termini màxim de 48 hores tots els residus i deixalles, orgàniques i inorgàniques, que s’hagin generat durant el desenvolupament de l’esdeveniment, i en un termini màxim de 8 dies tota la senyalització de l’esdeveniment, així com els equipaments temporals instal·lats.

Finalment, i per aquells esdeveniments que puguin afectar espais naturals protegits, espècies amenaçades o la fauna salvatge autòctona caldrà, a més, que s’obtingui una autorització del ministeri i una avaluació ambiental favorable.

Guia pràctica

Amb la voluntat que el reglament sigui de fàcil aplicació per a les organitzacions que impulsen grans esdeveniments, i sobretot pensant que el text tindrà un impacte sobre els esdeveniments esportius, el Ministeri ha elaborat, conjuntament amb l’Andorra Esports Clúster i Andorra Sostenible una guia pràctica. En aquest text de butxaca, que es distribuirà a tot el sector, s’explica de manera didàctica i fàcil quins són els passos a seguir per complir amb els requisits del reglament. “És important tenir aquesta col·laboració pública-privada perquè el sector pugui tenir molt clar el procediment a seguir i se sentin inclosos en l’elaboració i desenvolupament del text”, ha explicat la gerent de l’Andorra Esports Clúster, Gemma Riu.