El Govern acorda l’ús del certificat COVID per accedir als espais públics

Serà obligatori per entrar a discoteques, sales de ball o pubs i en esdeveniments de caràcter cultural o esportiu de més de 1.000 persones

El Consell de Ministres ha acordat l’ús del certificat COVID en els llocs públics per tal de recuperar progressivament el funcionament previ a la pandèmia dels establiments, els negocis, els horaris i els aforaments i també com a mesura de prevenció. D’aquesta manera, el Consell de Ministres, a proposta del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha aprovat el Decret del Reglament que regula la creació dels certificats digitals COVID-19 expedits per Andorra i l’acceptació de certificats COVID-19 emesos per tercers, així com el Decret de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Tal com ha explicat el ministre de Salut, el model de la gestió actual de la pandèmia és anar incrementant el percentatge de vacunació entre la població i mantenir certes mesures preventives per a una recuperació progressiva de la normalitat. Joan Martínez Benazet ha exposat que l’ús del certificat COVID en els llocs públics serà necessari per accedir en els espais que es consideren de més risc, i serà potestativa en gran part de les empreses i establiments per tal que puguin adaptar-se segons les característiques del local o negoci.

En aquest sentit, el ministre ha apel·lat novament a la corresponsabilitat tant dels establiments com de la ciutadania en el seguiment d’aquestes mesures. També ha informat que el Govern s’ha reunit amb representants dels diversos sectors per exposar-los aquestes mesures i recollir les seves opinions per adaptar-les a l’operativitat per al seu compliment.

Així, el certificat COVID serà obligatori per accedir als establiments amb activitat de discoteca, sala de ball, pubs o similars on es du a terme l’activitat de ball o similars i en esdeveniments de caràcter cultural o esportiu de més de 1.000 persones. Amb aquesta mesura, els locals d’oci nocturn especificats augmentaran l’aforament del 70% actual al 80% i recuperaran l’horari prèvia a la pandèmia. Els grans esdeveniments es podran programar amb normalitat en l’aforament.

El control d’accés serà opcional en esdeveniments culturals i esportius en espais interiors de menys de 1000 persones, en els establiments de restauració i bars, pubs o similars on no es du a terme l’activitat de ball, en espais interiors, activitats termals i balnearis, instal·lacions culturals i esportives, sales de jocs recreatius o d’atzar i perruqueries i centres d’estètica. Així, aquells establiments que facin control d’accés es podrà prescindir de l’ús de la mascareta (a excepció dels treballadors) i de la distància de seguretat i es podrà augmentar l’aforament al 100%. En cas que no es dugui a terme el control, caldrà continuar amb les mesures preventives establertes.

En la resta de sectors i activitats no serà necessari en cap cas el control d’accés, i caldrà continuar aplicant les mesures de prevenció sanitàries vigents.

Pel que fa a l’accés als locals o esdeveniments que requereixin control d’entrada, els usuaris podran acreditar els seus certificats –sigui de vacunació, recuperació o de prova diagnòstica negativa– en format paper o digital. Els menors de 16 anys estan exempts de presentar el certificat COVID per accedir als establiments, però hauran de seguir les mesures de prevenció, com portar la mascareta (dels 8 als 16 anys).

Els certificats emesos a Andorra estan homologats i reconeguts a la Unió Europea i als països que tenen un acord per a aquesta certificació amb la UE.

El titular de Salut ha remarcat que els establiments han de fer visible un distintiu informant que informa que tota persona de més de 16 anys, haurà de presentar el certificat COVID personal en vigor. El Govern facilita aquest document identificatiu que es pot descarregar a www.govern.ad/images/documents/QR_Establiments.pdf.

De la mateixa manera, el Govern posa a disposició de manera gratuïta una solució informàtica per a llegir codi QR que es pot descarregar al web www.validaqr.ad, que valida els codis emesos a Andorra, així com els reconeguts per la Unió Europea.