El Departament de Policia tindrà una nova estructura orgànica

Hi haurà la reestructuració de la Direcció , la modificació de la denominació de les àrees, les unitats o els grups ja existents i la inclusió de noves estructures funcionals

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, juntament amb el director del Cos de Policia, Jordi Moreno, han comparegut aquest dijous al migdia per explicar la nova estructura orgànica del Departament de Policia. Rossell i Moreno han explicat que les noves necessitats actuals del cos i la necessitat d’impulsar el moviment de certs llocs estratègics, són els elements que motiven la nova aprovació de l’estructura.

Així, el nou reglament aprovat pel Govern conté les modificacions i actualitzacions, que afecten principalment la reestructuració de la Direcció (la qual, a més del director, passa a tenir dos directors adjunts en lloc dels tres de què disposava fins ara), la modificació de la denominació de les àrees, les unitats o els grups ja existents i la inclusió de noves estructures funcionals, com el Grup de Suport de Manteniment de l’Ordre, l’Oficina de Recuperació d’Actius o l’Oficina Central Nacional sobre falsificació de l’euro.

Es mantenen les quatre àrees que fins ara preveien els reglaments anteriors, tot i que l’Àrea de Seguretat Ciutadana i Grups Especialitzats passa a denominar-se Àrea de Seguretat Ciutadana i Grups d’Intervenció Tècnica.

Així mateix, com a conseqüència del canvi de denominació de l’Àrea referit anteriorment, la Unitat de Grups Especialitzats passa ser la Unitat d’Intervenció Tècnica. Aquests canvis de denominació, tant de l’àrea com de la unitat, estan motivats pel contingut del Reglament regulador de les especialitats que desenvolupen els membres del Cos de Policia, del 4 de desembre del 2019, que generalitza la noció d’especialització més enllà dels grups previstos a la que era fins ara la Unitat de Grups Especialitzats.

De la mateixa manera, es crea dins de la Unitat de Seguretat Ciutadana el Grup de Suport de Manteniment de l’Ordre, per oferir assistència a les patrulles o a altres grups que ho necessitin i per intervenir en manifestacions, actes i altres esdeveniments on es concentri una gran afluència de persones.

També es canvia la denominació de les tres unitats de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal per assimilar-les a les denominacions emprades als països veïns. Així doncs, la Unitat d’Investigació Criminal I passa a ser la Unitat d’Investigació General i Tècnica, que inclou tots els grups que poden donar suport a les altres dos unitats. S’hi inclou també el Grup d’Anàlisi Operativa i Mitjans Tècnics d’Investigació, que fins ara depenia directament d’aquesta Àrea, així com el Grup de Delictes Tecnològics, que fins ara formava part d’una altra unitat. En contrapartida, el Grup de Delictes contra el Patrimoni, que fins ara formava part d’aquesta unitat, passa a formar part de la Unitat d’Investigació Operativa, anteriorment Unitat d’Investigació Criminal II, juntament amb el Grup de Delictes contra la Salut Pública i el Grup de Delictes contra les Persones. La tercera unitat d’aquesta àrea es denomina Unitat d’Investigació Econòmica Financera, fins ara Unitat d’Investigació Criminal III, que, a més dels tres grups que ja la componien, inclou dos oficines, en concret l’Oficina de Recuperació d’Actius (ORA) i l’Oficina Central Nacional sobre falsificació de l’euro (OCN).

Finalment, a l’Àrea de Policia Administrativa i Suport s’ha efectuat un canvi de denominació d’un dels grups; en concret, el Grup del Centre de Processament de Dades Policials, que passa a ser el Grup del Centre de Processament de Dades Policials i Digitalització; i d’altra banda, el Gabinet Jurídic deixa de formar part d’aquesta Àrea i passa a dependre directament de la Direcció.