Andorra registra 35 casos de ciutadans amb Covid persistent

La condició per la qual es presenten símptomes passats 3 mesos del diagnòstic i amb una durada mínima de com a mínim 2 mesos

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, el coordinador del grup de recerca sociològica d’Andorra Recerca + Innovació (ARI), Joan Micó i la metgessa de família i representant del COMA, Roser Bellmunt, han presentat aquest dimarts els resultats que es desprenen del qüestionari sobre la COVID persistent realitzat els darrers mesos. Es tracta d’una enquesta duta a terme amb una triple motivació, com ha apuntat la secretària d’Estat: “assistencial, per poder oferir una atenció específica i especialitzada post COVID a tots els afectats, epidemiològica, per conèixer l’estat general dels pacients post COVID del país, i de recerca, per poder contribuir en la investigació sobre aquesta patologia de nova aparició”.

Així, tal com ha assenyalat Micó, en el moment en què es va iniciar l’enquesta, a l’octubre, hi havia unes 15.000 persones que havien passat la malaltia i unes 10.000 eren majors d’edat. D’aquest total, 1.555 persones, un 17% del total, han contestat el qüestionari que se’ls va fer arribar a través d’un SMS.

Cal recordar que es tracta d’una malaltia molt nova i que fins fa uns mesos l’Organització Mundial de la Salut no n’havia publicat encara cap definició clínica oficial. La doctora Bellmunt ha explicat que es considera COVID persistent la condició per la qual es presenten símptomes passats 3 mesos del diagnòstic i amb una durada mínima de com a mínim 2 mesos, sense que aquests es puguin explicar per un diagnòstic alternatiu. Es calcula que entre un 10 i un 20% de les persones que han passat COVID poden patir en algun moment COVID persistent, en major o menor afectació. A Andorra, fins a la data, se n’han diagnosticat 35 casos: “una xifra baixeta, pel que fem una crida a tothom que pensi que pot patir-la, a contactar amb el seu metge o amb el CAP”.

Les dades recollides per l’enquesta recullen que la majoria de la gent que va participar-hi, un 59%, té algun símptoma compatible amb la COVID persistent: “una dada molt alta, pel que creiem que els resultats tenen una infrarepresentació dels pacients asimptomàtics; pensem que s’han sentit cridades a participar en l’enquesta especialment aquells que podrien patir aquesta dolència”. L’anàlisi de les dades també denota que només una tercera part s’havien posat en contacte amb el seu metge”. En aquest sentit, Mas considera que l’enquesta, “per bé que no és representativa de tota la societat, sí que ens ha permès detectar persones amb símptomes compatibles amb la COVID persistent i redirigir-los cap al circuit mèdic”.

Així, per tal d’arribar a més persones i ampliar el nombre de possibles participants, comparar afectacions segons la soca predominant en cada moment i afinar els resultats, Mas ha anunciat que es farà una segona onada de l’enquesta i ha demanat un cop més a tothom que hagi passat la malaltia i que rebi l’enllaç que hi participi, “estigui patint símptomes o no, perquè això també ens permetrà fer-nos una imatge més fidedigna de la situació al país”.

Precisament, fins ara el qüestionari només es podia accedir quan es rebia amb un SMS, però ara es vol oferir-lo també a través d’altres mitjans com l’aplicació Salut Andorra o una enquesta telefònica, per arribar a la població més jove i més gran, respectivament.

A partir de demà es començaran a contactar esglaonadament les persones que van patir durant el segon semestre de l’any passat. La primera remesa de missatges SMS, que inclou els casos actius dels mesos de juliol a octubre, té un univers estimat d’un miler de persones.