Primera reunió de la Comissió de seguiment de l’absentisme escolar d’Andorra

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha presidit aquest dilluns la primera reunió de la Comissió de seguiment de l’absentisme escolar. Un ens creat en el marc del Decret de prevenció i tractament de l’absentisme escolar als centres educatius del    Principat d’Andorra del 2019 i que té com a funcions analitzar les dades, causes i factors de l’absentisme, comparar-ne l’evolució i identificar els recursos existents i propostes de millora. També té com a objectiu establir circuits de coordinació i comunicació entre els diferents estaments implicats i potenciar la posada en marxa d’estratègies de prevenció.

Així, tal com recull la Constitució, l’educació és un dret fonamental que s’ha de garantir des dels poders públics. En aquest sentit, el Govern ha de proveir de recursos i mecanismes els diferents ministeris i actors implicats per detectar i redreçar situacions d’absentisme. I més tenint en compte que aquest pot tenir el seu origen en l’àmbit personal, escolar, social o familiar i que sovint pot estar relacionat amb altres problemàtiques com ara l’assetjament escolar.

En aquesta primera trobada, la Comissió ha analitzat les diferents tipologies d’absències segons el seu grau –parcial moderada, parcial greu, crònica o altres–, ha repassat els circuits d’intervenció que s’apliquen actualment i ha comunicat les dades dels darrers cursos. Entre aquestes, se’n desprèn que de les 65 notificacions que hi va haver el curs anterior, el 92% ja tenen l’expedient resolt. La majoria dels casos –el 52%– corresponien a alumnes de segona ensenyança.

Ara la Comissió treballarà en propostes de millora tant en la prevenció dels casos d’absentisme com en el tractament d’aquests. Aquest grup, que es reunirà com a mínim un cop a l’any, el conformen la ministra d’Educació, la directora i el cap d’àrea d’Inspecció Educativa, responsables de cada sistema educatiu i representants dels equips directius de cada nivell, representants del ministeri d’Afers Socials encarregats de l’atenció a la infància i adolescència, i representants del ministeri de justícia, en especial de l’àrea de delictes juvenils.