Aprovat el pla d’estudis del bàtxelor en psicologia a Andorra

Aquest bàtxelor contempla una formació de 180 crèdits europeus, corresponent a tres cursos acadèmics a temps complet amb una estructura semestral.

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, el decret d’aprovació del pla d’estudis del bàtxelor en psicologia de la Universitat Carlemany. El Govern ja va aprovar la creació d’aquesta titulació oficial i ara, després de l’acreditació favorable emesa per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA), en valida el pla d’estudis.

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha destacat que el bàtxelor ha de formar persones perquè puguin treballar en els àmbits de psicologia educativa, psicologia de la intervenció social, psicologia de les organitzacions i dels recursos humans, psicogerontologia, psicologia de l’activitat física i de l’esport, i psicologia del trànsit i de la seguretat viària.

Aquest bàtxelor contempla una formació de 180 crèdits europeus, corresponent a tres cursos acadèmics a temps complet amb una estructura semestral. La titulació s’imparteix en modalitat virtual i la llengua vehicular és el castellà, per bé que en un futur es pot oferir en català, francès o anglès si s’identifica públic suficient que tingui aquests idiomes com a primera llengua per seguir els estudis. Els bàtxelors són una titulació de nivell dos del Marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior (MATES 2).