Andorra la Vella tanca el 2021 amb un 11% més de negocis que abans de la pandèmia

En total, 3.944 negocis

Andorra la Vella ha registrat al tancament del 2021 un increment de 243 nous negocis: 507 obertures i 264 baixes d’empreses. Això suposa un 6,57% més respecte dels 3.701 negocis amb què va tancar el 2020, i gairebé un 11% més en relació al volum de 3.562 registrat el 31 de desembre del 2019.

Des del 2016 la xifra de negocis a la parròquia ha experimentat un ritme d’increment progressiu de 3.202 negocis fins al balanç actual de gairebé

4.000 empreses. La xifra de negocis a Andorra la Vella els 10 anys anteriors s’havia mantingut amb lleugeres oscil·lacions -i una pèrdua destacada entre el 2008 i 2012-, per sota del llindar de 3.000, que es va superar per primer cop el 2015.

Els carrers on s’ha registrat més activitat són l’avinguda Príncep Benlloch, amb 33 nous negocis, l’avinguda Doctor Mitjavila, amb 25 altes, i el passatge d’Europa, amb 37 noves incorporacions. A l’altra banda, el carrer Na Maria Pla on s’han registrat nou baixes, arran de l’inici dels treballs de construcció d’un nou centre comercial a l’antic aparcament del Fener.

Per sectors d’activitat, cal destacar 42 obertures de negocis relacionats amb la programació informàtica, 39 relacionades amb la consultoria de gestió empresarial, 26 agències de publicitat, 20 nous negocis de comerç al detall i 18 de l’àmbit de la construcció (12 relacionats amb la construcció d’edificis i 6 amb la promoció immobiliària).

Des del Comú es valoren positivament les xifres, especialment davant la situació actual. Es considera que la política engegada en els darrers anys de millora de la parròquia, amb inversions en equipaments i embelliments de diferents zones, ha generat atractiu i confiança a la parròquia i ha afavorit l’arribada de nous negocis.