Andorra amplia el conveni amb Salita per oferir 25 places més concertades en règim de residència assistida

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Judith Pallarés, la modificació del conveni entre l’Executiu i la societat Centre de Serveis Assistencials Domus VI-Salita per a la concertació de noves places de servei de residència assistida per a persones grans. D’aquesta manera, en l’addenda del conveni s’amplia de 40 a 65 el nombre de places concertades.

D’aquestes 25 places més, 15 corresponen al servei de residència assistida per a persones en situació de dependència greu i 10 places s’adreçaran a persones en situació de dependència. Actualment hi ha 35 places concertades per persones amb dependència greu i 5 places per a persones amb dependència total.

La tarifa que ha pagar el Govern per a aquestes places és de 1.400 euros per a les persones en situació de dependència greu i 1.800 euros per a persones en situació de dependència total. Novament, s’estableix un període transitori, de manera que la tarifa fixada en aquesta addenda serà exigible per les places que s’assignin després de l’entrada de l’ampliació del conveni. Pel que fa a les places assignades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta addenda es manté el preu exigible al moment en què es van assignar. El cost global que implica aquest increment de places concertades és de 195.000 euros.