La Ràpita posarà a consulta ciutadana el nom oficial del municipi

L’Ajuntament de la Ràpita inicia els tràmits per promoure una consulta popular que sotmetrà a la consideració de la ciutadania el canvi del nom oficial de la població

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

La Ràpita inicia els tràmits per promoure una consulta popular que sotmetrà a la consideració de la ciutadania el nom oficial del municipi.

Es tracta d’una iniciativa d’àmbit local que convocarà els majors de 16 anys el proper 12 d’octubre per preguntar-los si la denominació del municipi s’ha de mantenir com a ‘Sant Carles de la Ràpita’ o substituir-la per ‘La Ràpita’.

El passat 15 de juliol, els membres de la Junta de portaveus de l’Ajuntament de la Ràpita van donar la seva conformitat a promoure la consulta popular, després que l’Ajuntament consultés a l’Institut d’Estudis Catalans si la nova denominació proposada ‘La Ràpita’ s’adiu a la toponímia catalana, si és correcta lingüísticament o si pot haver-hi confusió a la denominació d’un altre municipi. La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, en resposta a la petició formulada, va emetre un informe favorable al canvi de nom proposat des de l’Ajuntament de la Ràpita.

L’alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, expressa que “els rapitencs i rapitenques, en un exercici de democràcia 2.0 i un procés que reafirmarà el debat històric i identitari del nostre municipi, podrem decidir quin és el nom oficial que volem per al nostre poble”. Tot i que les consultes no poden ser vinculants, Caparrós explica que ”agafem el compromís de transformar el resultat en vinculant, encara que el tràmit administratiu per canviar el nom sigui un acord de plenari del consistori. De fet, així ho vam acordar els portaveus municipals i per tant, el nom oficial del poble serà el que obtingui un resultat de més del 20% del cens global”.

L’Ajuntament farà arribar a tota la ciutadania la informació necessària perquè pugui decidir lliurement quin vol que sigui el nom oficial del municipi, ja sigui mitjançant la informació que se’ls proporcionarà als seus domicilis, l’organització de xerrades i conferències, o la publicació de textos a la revista municipal.

La Secretaria General de l’Ajuntament iniciarà la tramitació de la consulta i la resta de tràmits adients per tal que es dicti el decret de convocatòria dintre del termini establert.