Continuen les obres per reformar els carrers del barri de la Cervereta de Roquetes

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes continua realitzant actuacions de millora en els carrers de la Cervereta, el barri més antic de les Roquetes, per donar prioritat a l’accessibilitat dels vianants. S’han iniciat les obres per reformar un segon tram del carrer Pere II, concretament entre els carrers de l’Agricultura i Ramon Berenguer IV. Una reforma que completarà l’eix per a vianants que uneix la Vinya d’en Petaca amb el carrer de l’Agricultura, prolongant el tram ja reformat del carrer Pere II.

L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, acompanyada del regidor d’Urbanisme, Fran Perona, ha visitat les obres ja iniciades del carrer Pere II. L’alcaldessa ha explicat que en els últims anys el consistori està fent “un esforç” per millorar i arreglar els carrers d’aquesta zona de les Roquetes, no només “per fora”, sinó també “per dins”, ja que les actuacions que s’estan realitzant serveixen per posar el dia les xarxes de clavegueram, d’aigua potable i de l’enllumenat públic.

A més, s’ha de tenir en compte que en aquest barri, tal com ha assenyalat l’alcaldessa, “hi ha voreres molt estretes i carrers llargs, no hi ha zones d’equipaments –excepte la Vinya d’en Petaca-, per tant, la nostra idea és poc a poc anant canviant la fisonomia d’aquests carrers mitjançant la plataforma única per aconseguir una circulació dels vianants més segura”. Una solució que també està projectada al carrer Federico García Lorca amb l’objectiu de “posar en valor i donar presència a aquests dos eixos principals del barri que connecten amb els espais urbans i equipaments públics del nucli (escoles, zona esportiva, Vinya d’en Petaca, etc.)”. “Volem adaptar i dignificar aquesta zona, sobretot pensant en les persones, per tenir un circulació més segura, amb plataformes úniques, suprimint barreres arquitectòniques i pacificant el trànsit”, ha destacat Garrido.

Reforma carrer Pere II

En el cas del carrer Pere II, el projecte contempla una solució amb plataforma única que donarà prioritat al vianant, mantenint també la circulació de vehicles, tal com està contemplat actualment. És una obra valorada en gairebé 370.000 euros i amb un termini d’execució de tres mesos.   

Amb aquesta actuació també s’aprofitarà per fer la substitució parcial o total d’algunes xarxes de serveis, com:

  • Xarxa de clavegueram. Es preveu una de nova que separi les aigües pluvials de les residuals.
  • Nova infraestructura de telecomunicacions soterrada, que permeti substituir, per part de les companyies, les xarxes aèries existents.
  • Xarxa d’aigua. Es tracta d’una xarxa antiga i amb problemes de cabal, pressió i seguretat del subministrament. S’instal·laran noves canonades que comportaran millores en la continuïtat del subministrament d’aigua potable, o millorarà la distribució de la pressió.
  • Nova xarxa d’enllumenat públic.
  • Nova xarxa de reg (per degoteig).

Les obres es realitzaran en tres fases. En la primera, s’actuarà en la calçada; en la segona, en les voreres, i en una tercera, en el paviment i els treballs finals, com la col·locació del mobiliari urbà. També s’eliminaran els aparcaments actuals, per tal de prioritzar la mobilitat dels vianants, tenint en compte que hi ha una zona d’aparcament propera ubicada al carrer de l’Agricultura.