El Síndic de Greuges atén 15 trucades de la ciutadania de Manresa

De les 15 atencions realitzades dilluns passat, 11 van ser queixes i 4 consultes, totes fetes per persones residents a Manresa i versaven sobre temes relacionats amb consum, serveis socials, medi ambient, educació i salut

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’equip del Síndic de Greuges de Catalunya va atendre abans d’ahir, 21 de juny, 15  persones residents a Manresa, 4 de les quals van fer consultes i 11 van ser queixes. D’aquestes queixes, 3 anaven adreçades a l’Ajuntament de Manresa. Novament, per motius de prevenció sanitària, l’atenció d’aquest darrer trimestre va ser telemàtica, per telèfon o videotrucada. Per concertar entrevista calia haver enviat prèvia ment un missatge al correu electrònic sindic@sindic.cat o bé haver  trucat al telèfon gratuït 900 124 124.

Les problemàtiques plantejades van ser, entre d’altres, temes relacionats amb consum (electricitat i aigua), serveis socials, medi ambient, educació i salut, etc.

El nombre de persones ateses aquest segon trimestre de l’any en aquest tipus de consulta ha disminuït notablement des de la darrera ocasió, que va ser el dia 16 de març, quan va atendre un total de 26 persones, de les quals 8 van ser consultes i 18 queixes, entre les quals n’hi va haver 8 dirigides a l’Ajuntament de Manresa.

El Síndic té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament.

També supervisa les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, el servei postal, etc.

L’Ajuntament de Manresa i el Síndic de Greuges van signar el 18 d’octubre de 2017 un conveni per reforçar els serveis que ofereix aquesta institució a la ciutadania de Manresa. Segons aquest conveni, l’equip del Síndic és comprometia a fer un mínim de quatre visites anuals a la ciutat i dur a terme un informe anual sobre les seves actuacions a la ciutat. En el conveni també es preveia aquesta visita al Ple Municipal, i el Síndic també es comprometia a donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes.