Reus intensifica i millora la lluita contra insectes i rosegadors

  D’ara en endavant, la gestió de tots aquests tractaments queda unificada en l’empresa municipal d’aigües

  Aigües de Reus, divisió de Reus Serveis Municipals SA, iniciarà aquest febrer l’execució d’un nou contracte que ha de permetre intensificar les accions que es duen a terme per al control de les plagues d’insectes (paneroles, mosquits, vespes, etc) i rosegadors a la ciutat. El contracte representa, per primer cop, la integració del tractament contra les plagues d’insectes i de rosegadors, que fins ara es gestionaven separadament. Aquest pas representa un important salt endavant en incrementar-se substancialment els tractaments, optimizar-ne el cost, incorporar novetats tecnològiques i millorar-ne la coordinació i planificació.

  D’ara en endavant, la gestió de tots aquests tractaments queda unificada en l’empresa municipal d’aigües. El nou contracte tindrà una durada de quatre anys (amb una possible pròrroga de dos) i ha estat adjudicat a l’empresa Ambient Serveis per un import anual de 64.350 euros. El nou servei s’ha dissenyat de manera que pugui fer-se coordinadament amb les tasques de manteniment que Aigües de Reus ja du a terme de manera permanent a la xarxa de sanejament.

  L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, afirmamque “des del Govern de Reus són conscients de les molèsties que la presència d’insectes i rosegadors causa a la ciutadania. Per aquest motiu ampliem els recursos que hi destinem i apliquem solucions imaginatives per millorar el servei i reduïr la problemàtica”.

  “La integració dels dos contractes no obeeix a raons administratives, sinó d’eficiència en la lluita contra les plagues, de manera que es vegin reduïdes les molèsties que paneroles i rosegadors causen als reusencs i reusenques”, afegeix el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio. “La unificació del servei permet fer tractaments més ben coordinats, una millor planificació en el calendari i utilitzar tota la informació de què Aigües de Reus disposa sobre el que passa a l’interior de la xarxa de sanejament, que és on habiten i es reprodueixen aquesta classe de plagues”, afegeix Rubio.

  Planificació per barris
  La planificació que ha dissenyat Aigües de Reus té en compte diversos aspectes. En primer lloc, els cicles vitals i de reproducció de rosegadors i insectes, amb la qual cosa es preveu una intensificació dels tractaments durant els mesos d’estiu. En segon lloc, també s’ha tingut en compte el nivell d’incidència de les plagues en els diversos barris de Reus. En aquest sentit, tant pel que fa a rosegadors com a insectes, el mapa de la ciutat queda dividit en zones segons quina hagi estat la intensitat de les afectacions al llarg dels darrers anys. Segons el nivell d’incidència, s’actuarà amb major o menor intensitat.

  “Rateres” tecnològiques i ecològiques
  El contracte que s’acaba d’adjudicar també estableix que els treballs del servei de control de plagues seran duts a terme per personal qualificat, que extremarà les precaucions per evitar que es produeixin situacions de risc tant entre el personal com en la ciutadania. En aquest sentit, s’intentarà minimitzar al màxim l’ús de productes químics.

  En paral·lel, i pel que fa als rosegadors, el nou contracte preveu la instal·lació de dotze dispositius tecnològics en espais on el risc de presència de rates és més elevat. Aquests dispositius permeten monitoritzar els rosegadors i determinar l’evolució de la població en diversos sectors de la ciutat, en comptar amb una targeta SIM que centralitza i transmet la informació. Alhora, aquests dispositius fan possible la captura de forma ecològica i sense la utilització de raticides ni substàncies tòxiques.

  Tot i les novetats que ara s’incorporen al servei, l’Ajuntament i Aigües de Reus ja han intensificat, al llarg dels darrers anys, la lluita contra les plagues de rosegadors i insectes, que s’agreugen durant els cicles de sequera, com l’actual. Aquesta circumstància –la falta de pluges i les altes temperatures– va obligar el 2017 a prestar una major atenció als tractaments, en incrementar-se les colònies, principalment durant els mesos d’estiu. Tot i això, la intensificació dels controls van permetre mantenir les poblacions estables, sense que es registressin augments significatius en relació als anys anteriors. Anualment, la ciutat registra una mitjana de 130 avisos ciutadans, tot i que els tècnics desplaçats al lloc dels fets no sempre hi detecten la presència de plagues.

  “L’esforç que hem fet d’uns anys cap aquí es deixa notar, i això salta a la vista quan visites els barris de la ciutat i tothom coincideix a dir-te que la presència de paneroles s’ha vist reduïda notablement, tot i que pugui haver-hi alguna alerta puntual”, exposa Daniel Rubio. La xarxa de sanejament de Reus la integren 284 kilòmetres de clavegueres, 6.618 pous de registre i 8.229 embornals.