El PDeCAT denúncia “irregularitats destacades” en els comptes de l’EMU

  L'agrupació emprèn accions legals interposades contra persones físiques i jurídiques vinculades a l’Empresa Municipal d’Urbanisme i l’Ajuntament de Lleida en relació a possibles "delictes societaris, de falsedat documental mercantil i de tràfic d'influències"

  temps lectura-Temps de lectura: 3 minuts

  El grup municipal del PDeCAT a la Paeria denuncia davant els Jutjats de Lleida irregularitats en relació als comptes dels últims exercicis de l’Empresa Municipal d’Urbanisme. Aquesta querella s’estén a persones físiques i jurídiques vinculades a l’EMU i l’Ajuntament de Lleida, tot afirmant que podrien haver incorregut en delictes societaris, de falsedat documental mercantil i de tràfic d’influències.

   

  El portaveu del grup, Toni Postius, explica que han detectat “alteracions dels resultats dels comptes anuals del 2014 en la presentació dels comptes del 2015” al Registre Mercantil i l’aplicació de revaloritzacions d’actius “completament improcedents” als comptes del 2015. Considera que es pretén “desvirtuar la realitat de l’EMU i simular una situació de solvència inexistent”. En aquest sentit, apunta que l’empresa es trobava en “situació de fallida” i que aquest fet hauria impossibilitat la concessió el 2017 d’un crèdit de 10,6 milions d’euros per part de la Paeria. Per aquesta raó, el PDeCAT presenta lla denúncia contra una dotzena de persones físiques i jurídiques vinculades a l’EMU i a l’Ajuntament de Lleida i, tot i no facilitar les identitats afectades, concreten que el paer en cap Àngel Ros no es trobaria entre aquestes.

  Altrament, Postius remarca aquestes “irregularitats” podrien inferir en delictes i que no els agrada haver d’emprendre haver d’emprendre accions legals al respecte. També explica que alguns regidors i altres persones designades pel grup que formen part dell consell d’administració de l’EMU podrien haver d’afrontar responsabilitats personals de caràcter patrimonial i penal en cas d’assumir aquestes presumptes irregularitats sense denunciar-les”.

  El portaveu del PDeCAT es remunta a finals del 2015, quan va tenir lloc una taxació dels actius de la societat municipal per actualitzar els seus valors i que va determinar que aquests s’havien deteriorat en 40,1 milions d’euros. Davant aquesta “greu” situació financera de l’empresa, el grup municipal afirma que “s’hauria d’haver fet una ampliació de capital o declarar l’EMU en concurs de creditors per buscar-ne la seva viabilitat futura”. En aquest sentit, consideren desfavorable que “s’hi hagi abocat recursos públics per evitar la seva fallida tot cometent diverses presumptes irregularitats” comptables, les quals s’iniciarien amb “els comptes dipositats al Registre Mercantil corresponent als anys 2015 i 2016″.

  D’altra banda, fan constar una altra presumpta “irregularitat” referent a l'”aplicació” de revaloritzacions “completament improcedents” als comptes d’exercici del 2015 de l’EMU “per simular una situació de solvència inexistent, a fi i efecte d’eludir el deure legal dels administradors de procedir a una ampliació de capital o dissoldre l’empresa”. Postius assenyala que l”‘alteració i manipulació” dels balanços presentats als Registre Mercantil s’hauria fet un cop aprovats els comptes per part de la Junta general d’accionistes, de la qual formen part tots els regidors municipals.

  En concret, passarien per “alterar” els resultats dels comptes anuals del 2014 en la presentació dels comptes del 2015 “per tal de trametre una imatge irreal i fictícia de la societat mercantil amb la intenció de donar l’aparença d’un menor impacte de la depreciació dels actius com a conseqüència de la taxació”, “irregularitats que es tornarien a reproduir en els comptes dipositats l’any 2016”, segons el PDeCAT.

  Una altra presumpta “irregularitat” passaria per l'”aplicació” de revaloritzacions “completament improcedents” als comptes anuals a l’exercici del 2015 de l’EMU “per simular una situació de solvència inexistent, a fi i efecte d’eludir el deure legal dels administradors de procedir a una ampliació de capital o dissoldre l’empresa”. Postius ha assenyalat que l”‘alteració i manipulació” dels balanços presentats als Registre Mercantil s’hauria fet un cop aprovats els comptes per part de la Junta general d’accionistes, de la qual formen part tots els regidors municipals.

  El PDeCAT considera que aquestes suposades “irregularitats” ja denunciades haurien permès a l’Ajuntament de Lleida la concessió al 2017 d’un préstec de 10,6 milions d’euros a l’empresa municipal quan, diuen, “en condicions normals i en vista de la situació de fallida de l’EMU, aquesta operació milionària no hagués prosperat en absolut”. En aquest sentit, Postius remarca que “es posa en risc de forma innecessària la situació econòmica i financera del propi Ajuntament de Lleida”.