La Guàrdia Civil de Lleida ha destruït un total de 2.123 armes de foc i armes blanques procedents de diferents actuacions que ha dut a terme el cos i que es trobaven dipositades en dependències policials. Entre les armes destruïdes hi ha 971 escopetes, 18 rifles, 30 carabines, 44 pistoles, 46 revòlvers, 2 fusells submarins, 10 armes detonadores i 31 armes d’aire comprimit, mentre la resta són armes blanques. En la majoria dels casos es tracta d’armes prohibides o bé que havien estat utilitzades en fets delictius o infraccions administratives. També n’hi havia 265 que van quedar sense adjudicar en la darrera subhasta que va fer la Guàrdia Civil a Lleida l’octubre del 2015. Efectius policials van traslladar aquesta setmana la totalitat de les armes a una empresa siderúrgica, per tal de fondre-les i convertir-les en ferralla.

Regularment, la Guàrdia Civil de Lleida procedeix a la destrucció de centenars d’armes que han estat intervingudes, ja sigui per estar prohibides o bé per haver estat utilitzades en la comissió de fets delictius o infraccions administratives. A més, també es destrueixen les armes que han estat voluntàriament dipositades pels seus propietaris i que, un cop complert el termini reglamentari, tampoc van ser adjudicades en subhasta. L’octubre del 2015 van ser un total de 265 les armes de foc que es van quedar sense adjudicar en la darrera subhasta celebrada pel cos a Lleida.

La legislació vigent atribueix a la Guàrdia Civil les competències sobre el control i inspecció d’armes i explosius. A la demarcació de Lleida hi han més de 22.000 autoritzacions dels diferents tipus per poder tenir armes de foc (armes per a caça major, caça menor, tir esportiu o per a seguretat privada), cosa que es tradueixi en més de 40.000 armes de foc.

La Intervenció d’Armes i Explosius és l’òrgan específic de la Guàrdia Civil encarregat de realitzar les activitats derivades de l’exercici d’aquestes competències. A Lleida, a més de la capital, aquest servei també es pot trobar a les localitats d’Alcarràs, Bossòst, Tàrrega, Balaguer, Tremp, la Seu d’Urgell, Solsona i a la duana de la Farga de Moles.