L’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Reus gestiona ajuts al lloguer per valor de 3,3 milions d’euros

  El servei municipal va atendre l’any 2018 un total de 14.385 visites d’assessorament i d’informació

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  L’Oficina d’Habitatge ha gestionat ajuts al lloguer per valor de 3,3 milions d’euros durant l’any 2018. L’Ajuntament de Reus, a través de l’Oficina, s’ha convertit en un servei de referència i en una font de recursos i de serveis per a la ciutadania de Reus en qüestions relacionades amb l’habitatge.

  El servei municipal va atendre l’any 2018 un total de 14.385 visites d’assessorament i d’informació per part de la ciutadania; 10.177 de les quals presencials, 3.590 telefòniques i 618 per internet. El volum de tràmits que comporten aquestes visites es multiplica, ja que l’oficina en va realitzar un total de 7.700.

  Des de l’Oficina d’Habitatge, gestionada des de la regidoria d’Economia i Coneixement i Habitatge, es tramiten les sol·licituds per optar als ajuts que ofereix l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

  L’any passat, l’Oficina d’Habitatge va tramitar un total de 2.226 sol·licituds d’ajudes destinades al pagament del lloguer, de les quals vora el 75% van ser concedides, per un import global de 3.399.617,22 euros:

  • 1.721 subvencions —per un import de 2.506.888,44 euros— per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer. Aquests ajuts els tramita l’oficina municipal, fruit dels convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  • 393 prestacions — per un import de 724.813,92 euros— per al pagament del lloguer, destinades a unitats de convivència amb ingressos moderats o baixos, a qui el cost de l’habitatge en un moment determinat pot situar en risc d’exclusió residencial. També són ajuts tramitats via conveni amb la Generalitat.
  • 42 subvencions —per un import de 66.007,77 euros— per al pagament del lloguer social que l’Ajuntament de Reus concedeix a persones llogateres d’habitatges protegits municipals. Són ajuts municipals, fora del conveni amb la Generalitat.
  • 70 prestacions d’urgència especial —101.907,09 euros— per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge. Tenen la finalitat de possibilitar la permanència en l’habitatge, per tal de prevenir l’exclusió residencial que pot suposar la pèrdua de l’habitatge si aquest és la residència habitual i permanent. Són ajudes incloses al conveni amb la Generalitat.

  L’Oficina d’Habitatge ha incrementat en els darrers anys la gestió d’ajudes, com a conseqüència d’haver ampliat la seva cartera de serveis i d’haver reenfocat la seva activitat per ta de donar una millor resposta a les necessitats d’habitatge de la ciutadania.