L’Ajuntament presentarà recurs contra les costes de la sentència sobre Shirota

    D'altra banda, el consell, constituït en junta general, ha aprovat els comptes del 2016 de Reus Serveis Municipals i de Redessa.

    El consell d’administració de Reus Serveis Municipals (RSM) celebrat aquest divendres 26 de maig ha aprovat la presentació de recurs d’apel·lació contra el pagament de les costes judicials que estableix la sentència sobre Shirota del Tribunal de Cuentas a càrrec de l’Ajuntament i de RSM, una sentència que s’acata pel que fa al fons. Els informes jurídics i tècnics han servit de base per la decisió dels consellers en defensa dels interessos públics. D’altra banda, el consell, constituït en junta general, ha aprovat els comptes del 2016 de Reus Serveis Municipals i de Redessa.