La Unitat Sociosanitària de l’Hospital Santa Maria de Lleida commemora el seu 25è aniversari

  Atén uns 450 pacients a l'any en situacions de convalescència, postaguts i cures pal·liatives

  La Unitat Sociosanitària (USS) de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida commemora enguany el seu 25è aniversari com a unitat de referència per a la cura de pacients convalescents i amb necessitats de cures pal·liatives. Un equip interdisciplinari, integrat per facultatius especialistes en geriatria, diplomats en infermeria, auxiliars de clínica, fisioterapia, psicologia i treball social, entre d’altres, atenen als pacients que procedeixen en la seva majoria dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria, així com d’Atenció Primària, del programa d’atenció domiciliària (PADES) i d’altres hospitals d’utilització pública o privada. La unitat atén una mitjana anual de 450 pacients.

  La USS està especialitzada en els processos de rehabilitació, dotada amb una sala de rehabilitació i fisioteràpia en torns de matí i tarda. Les característiques dels pacients són, en la seva majoria, pacients en situació post aguda (recent intervenció quirúrgica o patologia aguda atesa en altres centres hospitalaris). En els seus inicis, la Unitat Sociosanitària estava ubicada a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, i des del 2017 està situada a la planta 1 de l’Hospital Universitari de Santa Maria.

  La unitat atén una mitjana de 450 pacients a l’any. Es diferencien entre pacients convalescents i les patologies més freqüents són les fractures de fèmur, els ictus, la insuficiència cardíaca i la cura de ferides complexes després d’un procés quirúrgic. En aquest cas, l’objectiu fonamental és la rehabilitació i el retorn al domicili. D’altra banda, la unitat presta atenció també a pacients en situació de malaltia avançada, majoritàriament per processos oncològics.

  El director de l’Àrea Sociosanitària, Marcos Serrano, destaca que en aquests 25 anys, “la USS s’ha convertit en un centre de referència per la complexitat dels pacients que atén”; i, “des de fa 3 anys, es manté entre els tres primers centres sociosanitaris amb major complexitat de Catalunya”. Serrano també remarca que la USS és “un suport clau per al correcte funcionament dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria”.

  En el marc del 25è aniversari de la USS s’han organitzat diferents activitats que tindran lloc durant aquest 2019, entre les quals un sopar commemoratiu o una jornada específica sobre serveis sociosanitaris, entre altres. La jornada, que tindrà lloc el mes d’octubre, estarà dirigida als professionals que treballen en el sector, de tots els centres i unitats de l’àmbit sociosanitari, tant d’hospitalització com d’atenció domiciliària. En aquesta trobada s’analitzaran els problemes actuals i els projectes de futur de l’atenció sociosanitària a Lleida, fent especial èmfasi en els problemes derivats de l’augment de la complexitat, les dificultats laborals per falta de personal, l’estrès en els equips i la recerca i la docència.