La Diputació destinarà 12,7 MEUR extraordinaris al condicionament de la xarxa viària

  De l'import total, 2,4 milions d'euros serviran per realitzar actuacions puntuals per a la millora de la seguretat viària al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre

  temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

  La Diputació de Tarragona destinarà enguany 12,7 milions d’euros més a la millora i condicionament de la xarxa viària que gestiona al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. Aquesta inversió extraordinària es preveu que s’aprovi abans que acabi l’any.

  Del total del pressupost, 10,3 milions es destinaran a obres de condicionament en d’aproximadament 20 quilòmetres de carreteres. Aquestes actuacions prioritzen la millora de la seguretat per damunt de la capacitat o la velocitat de les vies. Es vetlla especialment per la seguretat dels usuaris més vulnerables. En aquest sentit, es fan seccions amb carrils de 3 metres estrictes d’amplada per a la circulació de vehicles amb l’objectiu de regular-ne la velocitat i prioritzar l’espai dels vorals. A més, es dissenya el drenatge amb cunetes transitables que incrementen l’espai per a la circulació de vianants i ciclistes i minimitzen la necessitat d’instal·lar sistemes de contenció. En aquestes actuacions sempre s’instal·len les barreres de seguretat i els faldons de protecció per motoristes d’acord amb el que estableix i permet la normativa vigent.

  La resta, prop de 2,4 milions d’euros, serviran per fer millores puntuals de seguretat i drenatge a la xarxa viària. Amb aquesta dotació econòmica, la Diputació de Tarragona haurà invertit aquest any un total de 5,4 milions per a aquest tipus d’actuacions que vetllen també per la seguretat dels usuaris més vulnerables. En concret, consisteixen en l’execució de cunetes transitables que permeten l’eliminació de barreres de seguretat; l’actualització dels sistemes de contenció de vehicles, substituint els suports a les barreres de seguretat existents per altres de format tubular i instal·lant noves barreres d’acord amb la normativa vigent, i l’ordenació i pacificació del trànsit a travesseres urbanes i zones periurbanes per tal d’afavorir la convivència del trànsit de vehicles i vianants.

  La Diputació de Tarragona actua en aquells trams que els serveis tècnics de la institució identifiquen com a prioritaris, tenint en compte tota la informació de què disposen i les peticions que fan alguns ajuntaments i usuaris. En referència a la carretera de la Cobertera (TV-2126), l’Ajuntament de Calafell no ha fet cap sol·licitud en relació a la xarxa local de carreteres en els darrers anys.