Els Museus de Lleida i Guissona presenten un armari de farmàcia del segle XVII

El Museu de Lleida i el Museu de Guissona han presentat aquest dijous dues taules policromades amb la representació de Sant Cosme i Sant Damià, que han resultat ser les portes d’un armari de farmàcia del segle XVII. Les dues taules formen part del conjunt d’objectes que el Museu de Guissona Eduard Camps Cava va dipositar l’abril del 2016 al Museu de Lleida per ser restaurats. Durant els treballs, es va comprovar que al Museu de Solsona es conserva un armari amb unes portes amb la mateixa representació que les dues taules de Guissona. Un cop confirmat el paral·lelisme i donat que les portes dels dos museus semblen obra de del mateix autor, es va decidir realitzar un armari de nova factura –del qual es va encarregar l’Institut Castell dels Templers de Lleida-, seguint el model que es conserva al museu solsoní i integrant-hi les dues taules per tal de recrear l’armari de farmàcia original. Els veïns de Guissona (Segarra) podran gaudir de l’armari, amb les dues taules restaurades, aquest mateix dissabte coincidint amb la celebració de les Jornades europees del Patrimoni.

Les dues taules policromades que conservava el Museu de Guissona Eduard Camps Cava presentaven un estat de conservació deficient. Les tasques de restauració , coordinades pel Museu de Lleida i a càrrec de la restauradora Inma Bové, han consistit en una neteja per eliminar la pols acumulada, una desinsectació, la consolidació de la fusta, una neteja de la superfície pictòrica i una reintegració cromàtica, amb un criteri de mínima intervenció, segons ha explicat Bové. Les taules només han conservat la policromia per una sola cara; l’altra, dividida en tres compartiments, estava pintada amb motius florals però aquests no s’han conservat suficientment per poder distingir quin tipus de flor s’hi representaven.

Durant els treballs de restauració de les dues taules es va comprovar que al Museu de Solsona es conserva un armari de l’antiga Farmàcia Pallarès, que té unes portes amb la mateixa representació de Sant Cosme i Sant Damià que les que es conserven a Guissona. Després de confirmar el paral·lelisme i davant la sospita que les portes d’ambdós museus semblen fetes fins i tot pel mateix autor, es va decidir realitzar un nou armari seguint els criteris constructius del segle XVII, seguint el model del que es conserva al museu solsoní, i integrant-hi les dues taules del Museu de Guissona. D’aquesta manera, s’ha aconseguit un sistema expositiu que servei tant per subjectar les dues peces com per explicar l’estructura de com podia haver estat l’armari original.

El Museu de Guissona va dipositar l’abril de 2016 les taules de Sant Cosme i Sant Damià al Museu de Lleida perquè des d’aquest equipament fossin restaurades, conjuntament amb set objectes més.

L’actuació que s’ha dut a terme s’inscriu en la política del Museu de Lleida de donar suport als museus del territori i als integrats a la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, de la qual el Museu de Guissona Eduard Camps Cava en forma part. Així mateix, cal destacar la col·laboració amb altres institucions, no només en aquesta intervenció sinó de forma habitual. La conservadora-restauradora del Museu de Lleida, Núria Gilart, ha detallat que, en aquesta ocasió, s’ha comptat amb el suport del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) pel que fa als protocols de restauració i amb la col·laboració i suport de l’Associació per a l’Estudi del Model i de l’Institut Castell dels Templers de Lleida, que ha estat l’encarregat de construir l’armari seguint les tècniques de tractament de la fusta i de la construcció del moble del segle XVII. Aquest institut imparteix els estudis d’Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.

A partir d’ara l’armari de farmàcia, amb les dues taules restaurades i integrades en el conjunt tornarà al Museu de Guissona Eduard Camps Cava on ja es podrà veure aquest mateix dissabte, coincidint amb les Jornades europees de Patrimoni, segons ha assenyalat l’alcalde del municipi segarrenc, Xavier Casoliva. Així mateix, ha explicat que s’intentarà confirmar amb proves analítiques o documents les relacions que puguin existir entre els armaris del Museu de Solsona i del que, a partir de dissabte, exposarà el Museu de Guissona, per tal de constatar si són obra del mateix autor.