El major control de la Guàrdia Urbana fa augmentar un 16% els delictes contra la seguretat del trànsit detectats

  La Guàrdia Urbana de Reus va imputar un total de 233 delictes contra la seguretat del trànsit a conductors durant l’any 2016. La xifra suposa un increment del 15,92% respecte el 2015, un augment que ve motivat, principalment, pel major control que el cos de policia municipal ha realitzat de la seguretat del trànsit, amb dispositius especials per detectar i prevenir les actituds de conductors que poden posar en risc la seguretat viària.

  Les accions de promoció de la seguretat viària implantades per la Guàrdia Urbana de Reus —dirigides a reduir tot tipus d’accidents, però amb especial atenció als més greus— expliquen, junt amb altres causes, les dades de sinistralitat. El 97,83% dels accidents de trànsit coneguts per la Guàrdia Urbana el 2016 són de poca gravetat, sense ferits o amb ferits lleus.

  La gran majoria dels delictes contra la seguretat del trànsit imputats tenen a veure amb la conducció sota els efectes de les drogues o l’alcohol. Com a mesura de seguretat, la Guàrdia Urbana ha incrementat el número de dispositius per realitzar controls d’alcoholèmia a conductors, especialment les nits dels caps de setmana. Aquesta major pressió s’ha traduït en un increment del 43,75%, del número de delictes imputats per conduir sota els efectes de l’alcohol. Durant el 2016 es van denunciar 138 conductors per aquest fet, quan el 2015 van ser 96.

  Als 138 conductors cal sumar-hi dues persones denunciades més per conduir sota els efectes de les drogues i/o l’alcohol; i 12 conductors més denunciats per negar-se a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcoholèmia.

  La resta de tipologies de delictes contra la seguretat al trànsit més nombroses tenen a veure amb la conducció sense permís o llicència. Així, durant el 2016 es van detectar 38 conductors per circular sense haver obtingut mai permís o llicència, 20 conductors per circular sense permís per pèrdua de vigència de punts, i 15 conductors amb privació judicial cautelar o definitiva del permís o la llicència.

  Finalment, les denúncies per delictes contra la segurerat del trànist per circular de manera irregular són menors: 7 denúncies per conducció temerària, 1 delicte per originar un greu risc per a la circulació, i cap denúncia per circular a una velocitat penalment punible.