El Govern preveu denunciar les agressions als mestres encara que no ho vulguin

  És una de les mesures del nou protocol per prevenir, detectar i actuar davant situacions de violència als treballadors d'Ensenyament

  L’Advocacia de la Generalitat preveu denunciar les agressions que pateixin els mestres encara que els afectats no vulguin presentar la denúncia. És una de les mesures del nou protocol que ha enllestit Ensenyament per prevenir detectar i actuar davant situacions de violència als treballadors del Departament que presten servei en centres educatius públics i serveis educatius. Aquest document estableix un seguit d’eines i mesures pels danys causats als docents i treballadors d’Ensenyament per part de terceres persones o membres de la comunitat educativa.
  El director general de Professorat i Personal de Centres Públics, Ignasi García, ha subratllat que el “pas important” d’aquest nou protocol és que s’ha definit amb “claredat” la possible intervenció de l’Advocacia de la Generalitat en cas d’una agressió que requereixi una denúncia i, en aquest sentit, es podrà personar al procés judicial com a acusació.

  Segons García, l’objecte d’aquest protocol és la definició d’un procediment de comunicació i actuació entre les diferents unitats del Departament d’Ensenyament (direcció del centre de treball, Inspecció d’Educació, Assessoria Jurídica i servei de prevenció de riscos laborals) davant situacions de violència, amb la finalitat de prevenir, detectar, intervenir i minimitzar les seves conseqüències en el lloc de treball.

  En aquest sentit, aquest protocol aporta un circuit i models que permetin recollir la informació necessària per facilitar les actuacions de les diferents instàncies i una gestió eficaç i eficient de les situacions de trencament greu de la convivència en el centre.

  S’inclouen no només les agressions, també amenaces, coaccions, injúries i calúmnies contra el personal, que es produeixin dins o fora del centre educatiu, i derivades de l’exercici de les seves funcions. No s’inclou en aquest document la violència causada per l’alumnat del propi centre, ni l’assetjament psicològic laboral o sexual, ni la violència entre dos treballadors del Departament, casos pels quals ja existeixen altres vies i protocols d’actuació.

  García ha explicat que el protocol estableix els passos a seguir per part de totes les unitats i persones que hi intervenen com l’inici de les actuacions per part del treballador, que comunica el fet o la tasca de les direccions de centres, donant suport al personal, adoptant les mesures necessàries i informant les unitats encarregades d’aplicar el protocol. També hi té un paper la Inspecció d’Educació rebent i recollint la informació i donant suport tant al docent com al centre, a més de proposar les actuacions que corresponguin. Així mateix, s’estableix la responsabilitat de les direccions dels serveis territorials, les unitats de prevenció de riscos laborals i l’Assessoria Jurídica.

  El protocol s’ha treballat amb els representants sindicals en el marc de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals entre sindicats i Ensenyament.