Reus facilita als contribuents acollir-se telemàticament al pagament fraccionat dels tributs

El sistema de termini especial permet el pagament dels imports en 10 quotes mensuals.

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament de Reus ha posat en marxa una campanya per facilitar que els contribuents puguin acollir-se per via telemàtica al pagament fraccionat dels tributs. El sistema de termini especial permet el pagament dels imports en 10 quotes mensuals.

 

La campanya té dos objectius: millorar la comunicació, amb l’enviament massiu de missatges als contribuents via correu electrònic o sms amb la informació i els passos per fer la sol·licitud; i facilitar la tramitació, que es podrà fer online amb tres opcions: a través de la carpeta ciutadana o a través del tràmit telemàtic, si es disposa de certificat digital o idcatmobil; o, si no se’n disposa, mitjançant el sistema de signatura remota si es disposa d’un correu electrònic i un mòbil.

 

Els pagaments de forma fraccionada pel sistema de termini especial afecten, sempre en període voluntari, els següents conceptes:

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  • Taxes aprofitament via pública (guals, taules i terrasses …)
  • Impost sobre bens immobles (urbana i rústica)
  • Taxa d’escombraries/Preu públic recollida residus
  • Impost sobre activitats econòmiques

L’Ajuntament farà un enviament massiu d’uns 7.000 missatges per sms i correu electrònic als contribuents dels quals consten dades de contacte. En aquesta comunicació s’informarà de la possibilitat d’acollir-se al pagament fraccionat, de les opcions per sol·licitar-ho i del termini per fer-ho (fins el 25 de gener de 2021).

 

Els contribuents que ja estiguin acollits al pagament a terminis i rebin la comunicació de l’Ajuntament no caldrà tornar a sol·licitar el tràmit.

Les tres opcions per fer la sol·licitud són:

  • Carpeta Ciutadana o Carpeta Empresa des de la seu electrònica https://seu.reus.cat, accedint a l’apartat Dades Econòmiques – Acolliment a termini especial. La carpeta és el canal integral de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Reus per mitjans electrònics disponible a qualsevol hora del dia i durant els 365 dies l’any per facilitar la comunicació entre les dues parts. En aquest sistema podreu trobar tota la informació i estat de les vostres dades, gestions, tràmits, impostos i expedients municipals que com a interessat estigui relacionat.
  • Signatura remota, amb el correu electrònic i el número de telèfon mòbil del contribuent verificats prèviament per l’Ajuntament d’acord a les dades que en disposa. El sistema de signatura remota permet als sol·licitants signar documents sense haver de disposar d’un certificat electrònic o idcatmobil. N’hi ha prou amb un correu electrònic i un mòbil.

 

Aquest és un pas més en el procés de transformació digital de l’Ajuntament de Reus per impulsar la relació de la ciutadania amb l’administració a través de canals telemàtics. El projecte de transformació digital té oberta la línia d’accions Autonomia Digital Ciutadana, orientada a la cohesió social en l’àmbit de les noves tecnologies.

 

Una de les accions és l’Espai d’Aprenentatge Digital, a través del qual, el Servei de Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions i l’Oficina d’Atenció Ciutadana promouen iniciatives de divulgació perquè la ciutadania pugui aprendre a relacionar-se amb normalitat amb l’administració electrònica: https://www.reus.cat/feselclic