Reus aprova els projectes de carril bici a les avingudes de Riudoms i de Sant Bernat Calbó

El document fixa un pressupost de licitació de les obres de 357.906,35 euros, i un termini d’execució de 6 mesos.

L’Ajuntament de Reus ha aprovat dos projectes més del pla de desplegament de la xarxa de carrils bici de la ciutat. Es tracta dels projectes per a la construcció d’un carril per a bicicletes a l’avinguda Riudoms i a l’avinguda Sant Bernat Calbó.

El projecte del carril bici de l’avinguda de Riudoms inclou la implementació de 2 carrils segregats en calçada, 1 per cada sentit a cada costat, a l’avinguda Riudoms, des de l’avinguda dels Països Catalans, fins la rotonda que enllaça amb l’autovia T-11 i la carretera T-310. Aquesta actuació, permetrà enllaçar aquest carril bicicleta amb la carretera T-310 que porta a Riudoms, amb un total de 950 metres de nous carrils bicicleta per cada costat. El document fixa un pressupost de licitació de les obres de 357.906,35 euros, i un termini d’execució de 6 mesos.

El projecte de carril bici de l’avinguda de Sant Bernat Calbó preveu 2 carrils segregats en calçada, 1 per cada sentit a cada costat d’aquesta avinguda, des de la rotonda de la plaça Europa fins la rotonda de la plaça del Santuari de Misericòrdia. Aquesta actuació, permetrà enllaçar aquest carril bicicleta amb els de l’avinguda de Cambrils, la plaça Europa i el tram de l’avinguda Sant Bernat Calbó ja projectat i deixarà la connexió feta amb la futura via ciclista de l’avinguda dels Països Catalans. El projecte fixa un pressupost de licitació de les obres de 234.482,92 euros, i un termini d’execució de 3 mesos.