Alerten sobre pràctiques enganyoses per vendre aparells de purificació d’aigua

Segons diversos afectats, reben la visita de comercials que afirmen representar Aigües de Reus;, proposen una suposada prova sobre la qualitat de l’aigua, que és enganyosa en tots els casos, i que acaba amb la recomanació d’instal·lar un aparell de filtratge que ells mateixos subministre

L’empresa municipal Aigües de Reus alerta que ha detectat casos de pràctiques enganyoses que qüestionen la qualitat de l’aigua que es subministra als domicilis, amb l’objectiu d’induir a la compra d’aparells de filtratge que purifiquen l’aigua. L’engany es fa utilitzant sense autorització el nom de la companyia Aigües de Reus, i té com a principalment víctimes persones d’avançada edat que viuen soles. La companyia ja ha detectat pràctiques similars els darrers anys a la ciutat.

Aigües de Reus ha rebut diverses queixes durant les últimes setmanes. Segons diversos afectats, els usuaris reben als seus domicilis la visita de comercials que afirmen representar Aigües de Reus; i en nom de la companyia, proposen una suposada prova sobre la qualitat de l’aigua, que és enganyosa en tots els casos, i que acaba amb la recomanació d’instal·lar un aparell de filtratge que ells mateixos subministren.

 

Com funciona l’engany?

Per fer la prova, els comercials se serveixen d’un kit que compara l’aigua osmotitzada amb aigua de l’aixeta. Mitjançant el kit, els comercials provoquen l’electròlisi de l’aigua de l’aixeta, d’una banda, i de l’aigua filtrada per osmosi inversa, d’una altra.

 

En fer l’electròlisi, l’aigua tractada per osmosi (en no tenir pràcticament sals dissoltes i, per tant, molt baixa conductivitat), el corrent elèctric no circula i l’aigua queda inalterada. En canvi, quan es realitza la prova amb l’aigua de l’aixeta (amb sals dissoltes i una conductivitat més elevada), el corrent sí que circula i, com que un dels elèctrodes del kit és de ferro, s’oxida i produeix una gran quantitat d’òxid de ferro de color marró vermellós, visualment molt cridaner.

 

Aquesta substància no prové de l’aigua sinó del propi elèctrode. No obstant, els comercials, que tenen com a objectiu vendre l’equip d’osmosi inversa, expliquen a la ciutadania que el que observen és la contaminació dissolta que concentra l’aigua, cosa que és totalment falsa.

 

Aigua de qualitat
Aigües de Reus reitera que l’aigua potable que subministra compta amb tots els estàndards de qualitat. L’empresa municipal analitza diàriament la qualitat sanitària de l’aigua de la ciutat, la qual cosa implica que, al cap, de l’any es realitzen unes 24.000 determinacions analítiques, és a dir, que s’acaben avaluant fins a 24.000 dades que permeten valorar amb precisió la qualitat del servei.

 

En qualsevol cas, el control de l’aigua per el consum humà està assegurada per l’autoritat sanitària corresponent i les dades i resultats d’aquest control es recopilen i es posen a disposició de la ciutadania mitjançant el web d’Aigües de Reus (www.aiguesdereus.cat) i del SINAC (Sistema Nacional de Aguas de Consumo: (http://sinac.msc.es), organisme dependent del ministeri de Sanitat, tot existint sistemes d’alerta i procediments de declaració de no aptitud de l’aigua de consum humà