Aigües de Reus, compromesa amb la transició energètica

Passos destacats en una gestió més eficient del cicle integral de l’aigua al llarg de 2021

Aigües de Reus està plenament compromesa amb el repte de la transició energètica, i el 2021 ha fet passos destacats en la implantació d’una gestió més eficient energèticament del cicle integral de l’aigua. En aquest sentit, l’any que ara tanquem ha comportat un millor aprofitament dels recursos hídrics de Reus, la renovació de la flota mòbil de l’empresa municipal i l’inici del procés que ha de culminar amb la instal·lació d’una gran planta fotovoltaica a l’estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), que serà la més gran de la ciutat.

Plaques solars arreu

En aquests moments, aquesta gran planta fotovoltaica de l’EDAR està en procés de tramitació administrativa i la previsió és que les primeres obres puguin iniciar-se el 2022. El projecte compta amb el finançament de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), atès que és l’administració hidràulica responsable de les polítiques i infraestructures de sanejament a tot Catalunya. Pel que fa a l’estalvi de costos energètics, el projecte preveu que la planta fotovoltaica produeixi un 28% de l’energia que consumeix la depuradora de la ciutat en tot un any.  De fet, la fotovoltaica se sumarà a l’energia neta que, des de fa anys, produeix l’EDAR de Reus mitjançant “trigeneració”, un procediment poc implantat a la demarcació de Tarragona i que permet obtenir simultàniament energia elèctrica, energia tèrmica i refrigeració. Un cop la nova instal·lació fotovoltaica estigui operativa, la depuradora produirà al voltant del 60% de l’energia consumida.

Paral·lelament, i mitjançant recursos propis, Aigües de Reus també impulsa la instal·lació de plaques solars en altres infraestructures de la ciutat, que també es troben en plena tramitació administrativa. Tot i que que la data pot retardar-se en funció dels tràmits burocràtics, al llarg de 2022 es preveu l’inici de la instal·lació de plaques en l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) i en el magatzem que l’empresa té al polígon Agro-Reus, Unes instal·lacions que se sumaran a les plaques ja en funcionament en els dipòsits d’emmagatzematge d’aigua.

Recursos hídrics propis

En paral·lel, al llarg de 2021, Aigües de Reus ha completat o iniciat diversos treballs que tenen com a objectiu un millor aprofitament dels recursos hídrics propis, tals com la recuperació dels minats del barri Fortuny i d’Almoster. De fet, la diversificació de les fonts d’abastament i el millor aprofitament dels recursos hídrics són dos dels reptes que reclama la transició energètica. En una línia de treball similar, es treballa per recuperar l’aigua de diversos pous de l’àrea de Bellisens.

També aquest 2021, Aigües de Reus ha continuat amb la renovació progressiva de la seva flota mòbil, en incorporar set vehicles elèctrics i els pertinents sistemes de recàrrega. Ben aviat es preveu iniciar la licitació d’un altre paquet de vuit vehicles.  Una flota que, en part, es recarrega gràcies a l’energia elèctrica que resulta del procés de tractament dels residus a la depuradora.

ISO energètica

Una implantació d’energies renovables, que també han de permetre la reducció de la petjada de carboni, d’acord amb els requeriments ambientals de la Unió Europea, l’Agenda urbana de Catalunya, la legislació catalana i espanyola contra el canvi climàtic i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. Uns objectius que ens conviden a minimitzar l’impacte al medi ambient i a fomentar inversions de valorització energètica que tinguin en compte el binomi aigua-energia.

De fet, Aigües de Reus, al llarg de 2021, també ha fet avenços considerables en la implantació de la ISO 50.001, relacionada amb la transició cap a un nou model energètic i que certifica la qualitat i les bones pràctiques pel que fa a la gestió energètica de les empreses. Aquest estàndard també apunta a la la millora continuada pel que fa a l’eficiència, els costos relacionats amb l’energia i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.