L’Hospital de Reus realitzarà Tallers de Reanimació Cardiopulmonar oberts a la ciutadania

Tindran lloc de 10.30 a 11 h i d’11.30 a 12.00 h a la sala polivalent del centre (planta baixa color blau) amb motiu del Dia Mundial de Cor

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Cor, l’Hospital realitzarà, demà divendres de 10.30 a 11 h i  d’11.30 a 12.00 h a la sala polivalent del centre (planta baixa color blau), diversos Tallers de Reanimació  Cardiopulmonar Bàsica (RCP) oberts a la ciutadania. A més, la rambla de l’Hospital acollirà una mostra amb diversos plafons on s’explicarà la tasca que es porta a terme des del Servei de Cardiologia del centre  i el perquè del Dia Mundial del Cor. També s’hi instal·larà una taula informativa on es farà una valoració  cardiovascular a tothom qui ho desitgi. Cal recordar que la detecció i el control continua sent l’estratègia  fonamental per prevenir les malalties cardiovasculars.  

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus disposa del Servei de Cardiologia, que té com a missió la millora  de la salut cardiovascular de la població a través d’una atenció òptima als pacients, una investigació de  nivell en cardiologia i una excel·lent formació dels professionals. 

El Servei Cardiologia de l’Hospital disposa de diverses unitats especialitzades 

La Unitat d’Arrítmies i Electrofisiologia on es tracten els trastorns del ritme cardíac. S’encarrega del  diagnòstic, tractament, investigació i docència de totes les malalties relacionades amb les arrítmies. Les arrítmies poden ser lentes o ràpides. Les arrítmies lentes requereixen moltes vegades la col·locació  d’un marcapassos. Per la seva part, les arrítmies ràpides poden provocar pèrdua de coneixement del  pacient i, fins i tot, una aturada cardíaca.

La Unitat de Cardiopatia Isquèmica, que aborda el diagnòstic i el tractament de la cardiopatia isquèmica  i la de tots aquells factors de risc que la poden provocar: el tabac, la hipertensió arterial, les alteracions en  el metabolisme dels lípids, la diabetis mellitus, l’obesitat i el sedentarisme, entre d’altres. L’objectiu  d’aquesta unitat és el seguiment dels pacients que han patit una angina de pit o un infart per aconseguir la  seva recuperació per tal que pugin portar una vida normal. 

La Unitat d’Insuficiència Cardíaca, que està formada per un conjunt professionals de la medicina i la  infermeria, que treballem de manera coordinada per oferir als pacients amb insuficiència cardíaca la millor  assistència mèdica, psicològica i social. És una unitat especialitzada en la prevenció, el diagnòstic i el  tractament integral de la insuficiència cardíaca amb l’objectiu de reduir la morbimortalitat, millorar la qualitat  de vida dels pacients i l’autocontrol sobre la seva malaltia.  

La Unitat de Cardiopaties Congènites de l’Adolescent i l’Adult (UCCAA). D’una banda, s’hi atenen els  adults amb cardiopatia congènita. Es tracta d’una població cada vegada més prevalent i que està  experimentant un creixement exponencial en els últims anys.  

Per altra part, en aquesta unitat també s’hi atenen nens amb cardiopatia congènita, amb l’objectiu  d’assegurar-los la continuïtat assistencial en la seva transició a l’edat adulta i oferir-los una atenció integral. 

L’Hospital també disposa d’una UCCAA de segon nivell, que treballa conjuntament amb l’Hospital  Universitari Vall d’Hebron de Barcelona (Centre de referència a tot Catalunya), per a l’atenció i seguiment  de les cardiopaties més complexes.