Les llars d’infants municipals de Cambrils reobriran el proper 15 de juny

Els centres oferiran un màxim de 5 places per espai en horari de 9 a 13 hores i sense servei de menjador

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Les llars d’infants municipals Maria Dolors Medina i La Galereta reobriran del 15 de juny al 31 d’agost en horari de 9 a 13 hores i sense oferir servei de menjador, amb les condicions d’higiene i seguretat establertes per les autoritats sanitàries per acollir infants que ja estaven matriculats en en data 12 de març i que compleixin els requisits per tornar.

Les llars acolliran un màxim de 5 infants per aula i, per tant, l’oferta serà de 30 places per cadascuna de les dues llars d’infants. D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, no s’obriran els grups de 0-1 anys, que és el grup de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del sistema immunitari d’aquest alumnat.

En cas de tenir més sol·licituds que places per les limitacions dels espais i ràtios, es prioritzarà la reincorporació dels infants amb progenitors que hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

Aquests dies les llars ja estan treballant en les mesures d’adequació dels espais i reorganització dels centres per complir totes les mesures de prevenció sanitàries i d’higiene.

Requisits per a la reincorporació

Es podran reincorporar els infants matriculats en data 12 de març que no presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós; que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors, que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors, i que tinguin el calendari vacunal al dia.

Criteris de puntuació

En cas de tenir més demanda del nombre màxim que la llar pot acollir es puntuaran les sol·licituds en funció dels següents criteris:

Criteris Generals:

– 50 punts quan els dos progenitors* treballen presencialment sense possibilitat de flexibilització d’horari.

– 30 punts quan un dels progenitors treballa presencialment i l’altre teletreballa, ambdós sense possibilitat de flexibilització d’horari.

– 20 punts quan els dos progenitors teletreballen sense possibilitat de flexibilització.

Criteris Complementaris:

– 30 punts famílies de tram 1.

– 25 punts famílies de tram 2.

– 20 punts famílies de tram 3.

– 15 punts famílies de tram 4.

– 10 punts famílies de tram 5.

– 5 punts famílies de tram 6.

Si després d’establir la puntuació hi hagués més demanda de les places possibles, 30, i en cas d’empat, es realitzaria un sorteig per establir l’ordre d’accés. Es contempla també la possibilitat de mantenir en llista d’espera els alumnes que no puguin accedir a la llar durant aquest període, entre el 15 de juny i el 31 d’agost.