El taller “El canvi climàtic: acidificació del mar” arriba a Cambrils

L’activitat dirigida a l’alumnat de 4t d’ESO s’emmarca en el programa educatiu en matèria de salut i igualtat

El taller “El canvi climàtic: acidificació del mar”, dirigida a l’alumnat de 4t
de l’ESO dels instituts de Cambrils, es realitza durant aquest mes d’abril
amb l’objectiu de donar a conèixer què és i per què es produeix el que
anomenem “canvi climàtic”, què podem fer per evitar-lo i quina és la seva
incidència sobre la salut de les persones.

En la primera part de l’activitat, es divideix l’aula en dos grups i es fa un
concurs de preguntes per esbrinar què se sap sobre el canvi climàtic i
l’acidificació del mar. A continuació, es realitzen una sèrie d’experiments
amb els quals es demostra la importància que té l’efecte hivernacle sobre
les persones i sobre la naturalesa.

L’afectació del canvi climàtic entre l’àrtic i l’antàrtic, el grau d’acidificació
de l’aigua o l’impacte del CO2 són alguns dels continguts del taller, que
ajuda a l’alumnat a entendre els canvis naturals de la Terra i la incidència
que tenim els humans sobre aquesta, així com posar de manifest tot el
que podem fer per tenir cura del lloc on vivim.

El taller forma part del Programa d’activitats en matèria de salut i igualtat
promogut conjuntament per les àrees de Salut Pública i Polítiques
d’Igualtat de l’Ajuntament de Cambrils.