La meitat de les dones espanyoles ha patit algun tipus de violència en les seves vides

La sisena onada de la macroenquesta de violència contra la dona que aquest dijous ha presentat el Ministeri d’Igualtat revela que 1 de cada 2 dones residents a Espanya de 16 o més anys (és a dir, el 57,3%) ha patit algun tipus de violència al llarg de les seves vides, des d’una mirada lasciva fins als casos més greus de maltractament o violació.

“La xifra és demolidora, és la xifra de la desigualtat, la xifra que ens divideix com a societat”, ha denunciat la ministra d’Igualtat, Irene Moreno.

A més, les dones joves experimenten la violència en major mesura: el 71,2% de les dones de 16 a 24 anys i el 68,3% de les de 25 a 34 anys han patit algun tipus de violència al llarg de les seves vides enfront del 42,1% de les que tenen 65 anys o més.

Atenent exclusivament a la violència sexual, un 13,7% de les espanyoles l’han patit, ja sigui de les seves parelles o d’altres persones, l’1,8% en els últims 12 mesos. A més, un 2,2% han estat violades més d’una vegada a la vida.

Més elevat és el porcetaje d’aquelles que han patit violència física, un 21,5%, igualment de les seves parelles o de persones amb les que no mantenen o han mantingut una relació afectiva.