La majoria de catalans seguirà portant la mascareta quan no sigui obligatòria

Set de cada 10 espanyols continuarà utilitzant la mascareta a vegades o en situacions concretes quan ja no sigui obligatòria.

Així ho assegura el 71,8% dels participants en l’estudi Tendencias Cofares ‘Un any de COVID-19 (III): Hàbits sobre l’ús de la mascareta’, realitzat per aquesta distribuïdora farmacèutica per a conèixer l’ús de les mascaretes i les seves preferències sobre les utilitzades per protegir-se del coronavirus.

La possibilitat de modificar l’actual normativa d’obligatorietat en l’ús de les màscares està sent debatuda pel Ministeri de Sanitat i les comunitats per a la seva possible aplicació en les pròximes setmanes si l’evolució de la pandèmia es manté favorable.

L’anterior edició ‘Enquesta d’hàbits de protecció COVID-19’, publicada per Tendencias Cofares a l’octubre de 2020, va registrar que el 67% dels espanyols s’havia adaptat bé a la utilització de la mascareta després de la irrupció de la pandèmia provocada per la covid.

Sis de cada 10 enquestats matisen que, encara que no sigui obligatòria, utilitzaràn la mascareta de manera puntual i en situacions en les quals les possibilitats de contagi puguin ser més elevades com, per exemple, transports públics i hospitals.

També en les temporades de major incidència de la grip o d’al·lèrgies primaverals, afirmen.

Per rang d’edat, són les generacions més joves les que s’han adaptat més ràpid a l’ús de la mascareta: el 74,2% de la Generació Z (18-25 anys); el 67,3% dels Millennials (26-35 anys); el 60,7% de la Generació X (36-55 anys); i el 65 per cent dels Boomers (més de 55 anys).

Sobre quina mascareta es prefereix, un 41,5% opta per les FFP2, mentre que el 37% es decanta per les quirúrgiques. En últim lloc se situen les de tela, 21,5%, que, a més de no ser articles sanitaris, no compten amb les garanties necessàries de protecció enfront del coronavirus.

Aquestes dades es dedueixen també dels subministraments de mascaretes proporcionats per Cofares, ja que només al desembre de 2020 i gener de 2021 el lliurament a farmàcies de FFP2 va créixer un 62% i el de quirúrgiques un 1.400% respecte a l’any anterior.

Per comunitats, són Múrcia i la Comunitat Valenciana les regions que mostren major preferència d’ús per les FFP2 (54,3% i 53,4%, respectivament), seguides de Cantàbria (50%), Extremadura (48,1%) i Andalusia (46,8 per cent).

Aquesta enquesta de Tendencias Cofares s’ha realitzat en línia en una mostra de 1.000 persones, amb un univers d’adults de 18 a més de 55 anys, amb quotes per sexe, edat i zona de manera representativa a nivell nacional.

Les enquestes es van efectuar del 23 de febrer a l’1 de març de 2021.