La Covid es pot propagar mitjançant l’aire

Un grup de 239 científics de 32 països han enviat una carta a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per demanar-li que reconsideri la possibilitat que el coronavirus també es transmeti a través de micropartícules en suspensió o aerosols.

En un article de la revista científica Clinical Infectious Diseases, els experts al·leguen que hi ha evidència suficient per considerar que la SARS-CoV-2 si pugui propagar-se en espais interiors tancats a distància mitjançant l’aire i, per tant, resultar potencialment infecciós. Per això, demanen a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que revisi les seves recomanacions.

Fins al moment, l’OMS, basant-se en els estudis científics publicats sobre transmissió de virus de la Covid-19, ha defensat que la via principal de contagi són les gotes que expel·leixen les persones infectades al tossir i esternudar, que, al ser de gran grandària, solen caure ràpid i dipositar-se sobre superfícies, que poden ser també una font de contagi.