Augmenten les assegurances de salut degut a la Covid-19

La contractació de pòlisses de salut ha augmentat un 4,4% el 2020

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts
Stethoscope with heart beat report and doctor analyzing checkup on laptop in health medical laboratory background

La incertesa de no saber què passarà el dia de demà ha fet que es registrin canvis de tendència en molts àmbits. Un d’ells és l’auge de la contractació d’assegurances de salut privades que, davant la fragilitat del sistema sanitari en els pitjors moments de la lluita contra el coronavirus, s’ha tornat com una alternativa de tranquil·litat per a moltes persones.

“La població està contractant, cada vegada més, assegurances de salut privades, ja que l’escenari sanitari és volàtil a causa dels col·lapses hospitalaris”, assegura Urtzi González, advocat del despatx Sanahuja Miranda. Així, la Fundació Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS), assenyala que la contractació de pòlisses de salut ha augmentat un 4,4% el 2020, de les quals el 77% corresponen a assistència sanitària.

“El motiu principal per contractar una assegurança de salut és la reducció dels temps d’espera per a consultes mèdiques”, explica l’advocat, que assenyala aquesta problemàtica com una de les principals del sistema sanitari públic.

Com funciona?

“Quan contractes una assegurança de salut, acordes amb una companyia asseguradora que aquesta et cobreixi l’assistència i les despeses de salut a canvi d’una prima”, explica l’advocat. “La diversitat o quantia d’aquestes despeses dependrà del que contractem amb l’asseguradora”, afegeix.

Normalment una assegurança de salut inclou despeses mèdiques, clíniques, farmacèutiques o d’hospitalització, que s’inclouran en funció de la prima (quota) que pagui l’assegurador. “És important destacar que les primes no són iguals per a tothom”, assenyala Urtzi González, “aquestes dependran d’una sèrie de criteris que posa l’asseguradora, com l’edat, els antecedents mèdics o el risc de patir certes malalties”.

D’aquesta manera, les cobertures d’un individu sa i jove, amb les mateixes prestacions, no costaran el mateix que les d’una persona major i amb problemes de salut. “Les asseguradores valoren el risc de malaltia o mort de la persona abans d’establir la prima”, assenyala Urtzi González.

L’advocat també assenyala que aquesta quantitat de diners que s’abona en la prima es veu afectada pel tipus d’assegurança que es contracti. “En un copagament, per exemple, l’assegurat abona menys quantitat de diners en la seva prima, però a canvi quan necessita el servei mèdic abona part del cost”, explica.

Finalment, l’expert destaca la figura dels descomptes de pagament. “Algunes asseguradores tenen uns preus si pagues la prima de forma mensual i no anual”, indica Urtzi González.