Associen un fàrmac per l’artritis a una menor mortalitat en pacients de Covid-19

Un fàrmac utilitzat en artritis reumatoide anomenat Tocilizumab s’ha associat amb menor mortalitat en un estudi observacional realitzat en pacients amb Covid-19 i estat hiperinflamatorio, ha informat en un comunicat l’hospital Verge Macarena de Sevilla.

El treball, s’ha realitzat en 60 hospitals espanyols i està coordinat pel doctor Jesús Rodríguez Bany de l’Hospital Universitari Verge Macarena, i altres investigadors dels hospitals Verge del Rocío, Bellvitge, Infanta Leonor, Gregorio Marañón i La Pau i l’Institut de Salut Carles III, sota l’auspici de la Xarxa Espanyola d’Investigació en Patologia Infecciosa (REIPI) i la Fundació SEIMC-GESIDA.

En aquest estudi, finançat per l’Institut de Salut Carlos III i publicat a la prestigiosa revista Clinical Microbiology and Infection, es van incloure 778 pacients ingressats amb COVID-19 que van desenvolupar símptomes clínics i dades de laboratori suggestius d’estat hiperinflamatorio.

Mitjançant tècniques estadístiques avançades, es va comparar el risc de morir o necessitar ventilació mecànica en els pacients tractats precoçment amb tocilizumab o dosis altes de corticosteroides, davant els no tractats; de manera global, el 20% dels pacients no tractats va morir o va requerir ventilació mecànica, davant el 11% dels tractats amb tocilizumab o els 15% dels tractats amb corticosteroides a dosis altes.

Les anàlisis realitzades per controlar els diferents factors de confusió van mostrar que el tractament amb tocilizumab es va associar amb un risc tres vegades menor de mort o ventilació mecànica enfront de no rebre tractament; el tractament amb corticosteroides a dosis altes va mostrar resultats menys consistents.

Aquests resultats suggereixen que el tocilizumab podria ser eficaç en pacients que desenvolupen aquest estat hiperinflamatorio com a conseqüència de la COVID-19, i hauria de ser estudiat en assajos aleatoritzats en pacients amb aquest perfil clínic, segons el comunicat. A més, en el cas de pacients que no es puguin incloure en assajos, podria considerar-se com una opció de tractament, tal i com explica La Vanguardia.