Arriben a Catalunya els joves migrats procedents de Ceuta

La DGAIA els farà una PCR i una entrevista i els distribuirà per tot el territori

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Drets Socials ha acollit al sistema català de protecció a la infància i adolescència, 16 joves migrats sols arribats a Ceuta. La distribució de les 16 places es farà per tot el territori, responent a l’estratègia que ha dut a terme el Departament els darrers anys i que ha permès dissenyar un sistema d’acollida arreu del país que garanteix una distribució equitativa capaç de facilitar la inclusió dels joves atesos. Prèviament a la distribució per centres es farà una entrevista personalitzada i una prova PCR als joves per tal d’evitar possibles contagis.

Aquest va ser un compromís que va agafar el Departament el passat mes de maig per tal de contribuir en la resposta a l’emergència migratòria de Ceuta i sobretot a garantir els drets de les persones migrades, especialment dels adolescents sense referents familiars al país. Actualment el sistema català de protecció a la infància atén 5266 joves emigrats sols, un 74%, dels quals son majors d’edat.

El Departament va presentar l’oferiment després d’estudiar l’estat dels centres del sistema de protecció i valorar de quins recursos disposa per assegurar una bona acollida i inclusió dels joves. Així mateix, es continua instant l’Estat a obrir vies legals i segures per a les persones refugiades i migrades entre Àfrica i Europa a partir de fer efectius els compromisos de reassentament per a persones refugiades i vies de migració legal i segura. Per a fer-les efectives, Catalunya s’ofereix una vegada més a col·laborar en la seva implementació.