ALERTA: Els tres canvis de la ITV que entren en vigor aquest mes de juny

Aquest passat dimarts 1 de juny han entrat en vigor tres canvis a la reglamentació de la ITV que volen modificar el procediment de les estacions de control per adquar-les a les noves necessitats viàries i tecnològiques.

El primer canvi important és la modificació del tipus de falta lleu a greu si el vehicle presenta una avaria o defecte de funcionament del sistema ABS, fins i i tot si el cotxe o vehicle no està obligat a portar-lo en el quadre d’instruments a causa de la seva antiguitat.

Evidentment qualsevol vehicle que presenti el llum d’avaria o error del sistema ABS rebrà la qualificació de falta greu, i no podrà passar la ITV.

La segona novetat que entra en vigor aquest mes de juny va relacionada amb els retrovisors, que hauran d’estar perfectament fixats a la resta de carrosseria del vehicle. Fins ara aquesta falta es qualificava com a lleu.

En darrer lloc, cal remarcar que a partir d’ara les estacions ITV podran accedir a la fitxa tècnica del vehicle accedint al registre general de vehicles de la DGT fins i tot si el titular del vehicle no presenta la documentació o en volen verificar les dades i validesa.